TAK dla CETA!

Umowa stwarza nowe możliwości dla dużych i małych eksporterów europejskich i kanadyjskich, a także przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. CETA wyeliminuje 99 proc. ceł, co znacznie obniża koszty eksportu do Kanady produktów europejskich. Szacuje się, że europejscy producenci towarów przemysłowych i rolniczych rocznie zaoszczędzą ok. 500 mln euro.

Obecnie CETA jest najbardziej zaawansowaną i pogłębioną umową handlową zawartą przez Unię Europejską. Porozumienie to będzie punktem odniesienia dla innych umów tego typu. CETA zawiera ambitne zapisy dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju, zatrudnienia oraz ochrony środowiska. Umowa dotyczy nie tylko handlu, ale również kładzie nacisk na promowanie i ochronę wspólnych wartości.

Więcej Informacji: