Tajlandia: seniorzy ze wsparciem

Rok 2015 jest szczególny dla współpracy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania współpracą rozwojową większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W ramach obchodów ERR prezentujemy „historie tygodnia” prezentujące postacie z całego świata, które zyskały wsparcie dzięki europejskim działaniom.

Historie prezentowane w grudniu poświęcone są prawom człowieka i sprawowaniu rządów.

We współpracy ze stowarzyszeniem osób starszych w Banthi (w prowincji Lamphun) w ramach projektu zorganizowano zespół wolontariuszy zajmujących się informowaniem o prawach osób starszych. Ponadto zespół aktywnie wspiera, monitoruje, a także chroni uprawnienia przysługujące tej grupie społecznej. Ochotnicy współpracują również w 10 obszarach pilotażowych z agencjami rządowymi, aby w przyszłości mogły całkowicie przejąć działania wolontariuszy.

Pracom zespołu przewodniczy Mae Janfong Maha-mai. – Duża grupa osób starszych ma większą siłę w negocjacjach z najważniejszymi organizacjami, takimi jak np. urzędy miejskie – wyjaśnia. W różnych wioskach zorganizowano warsztaty, podczas których informowano osoby starsze na temat 13 najważniejszych praw i świadczeń, które im przysługują na mocy ustawy w sprawie osób starszych z 2003 r. Warsztaty przyczyniły się także do wzmocnienia pozycji stowarzyszeń osób starszych. Grupy te są źródłem wiedzy na temat kwestii mających wpływ na życie seniorów i społeczności, w których żyją.

 

 

W przeszłości osoby starsze nie posiadały odpowiedniej wiedzy, która ułatwiałby im codzienne życie, zwłaszcza w kwestii przysługujących im uprawnień. Seniorzy nie dysponowali wiedzą na temat dostępu do usług opieki zdrowotnej i o tym, jak mogą ubiegać się o pieniądze ze specjalnego rządowego funduszu przeznaczone wyłącznie dla nich.

Pomimo znacznych zmian, które zapoczątkowała ustawa w sprawie osób starszych, nadal istnieje luka pomiędzy przepisami a sposobem ich wdrażaniem.

Zespół wolontariuszy utworzono kilka lat temu. Mae Janfong Maha-mai we współpracy ze stowarzyszeniem osób starszych w Banthi, na comiesięcznych spotkaniach rozpowszechnia informacje na temat praw przysługujących seniorom i usług dla nich dostępnych. Zespół realizuje również działania informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa.

 

 

Znajomość przysługujących praw i możliwość korzystania z nich, ułatwia życie osobom starszym w znacznym stopniu. Coraz większa ilość seniorów wie jak uzyskać dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej lub wystąpić o krótszy czas oczekiwania na wizytę u lekarza).

– Chciałabym, aby wszystkie organizacje i instytucje były świadome praw osób starszych, tak aby osoby te mogły korzystać z przysługujących im świadczeń i stać się bardziej widoczne w społeczeństwie – mówi Mae Janfong Maha-mai.

UE wspiera prawa i bezpieczeństwo finansowe osób starszych w Tajlandii.

  • Projekt jest wdrażany przez fundację na rzecz rozwoju osób starszych i organizację HelpAge International.
  • Ustawa w sprawie osób starszych z 2003 r. chroni prawa seniorów.
  • Choć prawa istnieją, brak wiedzy na ich temat uniemożliwia osobom starszym korzystanie z nich.
  • Do tej pory zespoły wolontariuszy działają w 10 wioskach.

Źródło: Delegatura UE w Tajlandii i organizacja HelpAge International