Pomoc dla 12 mln bezrobotnych

Pomoc dla 12 mln bezrobotnych

Pomoc dla 12 mln bezrobotnych

Komisja Europejska proponuje nowe podejście do osób długotrwale bezrobotnych. Obecnie to grupa aż 12 milionów ludzi w całej Europie. KE proponuje m.in. indywidualną i szczegółową ocenę wskazującej na potrzeby oraz możliwości każdej osoby pozostającej bez pracy dłużej niż 18 miesięcy, a także umowę o integracji zawodowej, która będzie zawierać plan powrotu na rynek pracy.