Wietnam: lasy dają życie

Wietnam: lasy dają życie

Wietnam: lasy dają życie

Lasy odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu erozji gleby, utrzymaniu obiegu wody i ochronie klimatu. Ubogim społecznościom wiejskim dostarczają także drewna, żywności i materiałów opałowych. Jednak w wielu krajach rozwijających się zbyt intensywna eksploatacja lasów staje groźna dla ekosystemu. Pham Hong Luong jako pracownik wietnamskiego rządu walczy z problemem wycinania lasów. Nadzoruje innowacyjny program krajowy "Płatności za korzystanie z ekosystemów leśnych", a w jego realizacji pomaga mu Międzynarodowe Centrum Badań Leśnych w ramach projektu finansowanego ze środków UE.