Praktyka w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie – zgłoś się!

Praktyka w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie – zgłoś się!

Praktyka w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie – zgłoś się!

Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do odbycia praktyk w warszawskim biurze Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz możliwość pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej. Mogą się Państwo ubiegać o praktyki w dziale komunikacyjnym, politycznym, prasowym lub w sekcji językowej.
Pomoc dla 12 mln bezrobotnych

Pomoc dla 12 mln bezrobotnych

Komisja Europejska proponuje nowe podejście do osób długotrwale bezrobotnych. Obecnie to grupa aż 12 milionów ludzi w całej Europie. KE proponuje m.in. indywidualną i szczegółową ocenę wskazującej na potrzeby oraz możliwości każdej osoby pozostającej bez pracy dłużej niż 18 miesięcy, a także umowę o integracji zawodowej, która będzie zawierać plan powrotu na rynek pracy.