Współpraca pomiędzy UE, a krajami rozwijającymi się – rozpoczęto konsultacje publiczne