Współpraca pomiędzy UE, a krajami rozwijającymi się – rozpoczęto konsultacje publiczne

Bezpieczne emerytury

Bezpieczne emerytury

System emerytalny – w skali całej UE – stanowi dla większości obywateli wystarczające zabezpieczenie przed ubóstwem i zapewnia bezpieczeństwo finansowe w starszym wieku – wynika z nowego sprawozdania KE. Jednak w przyszłości, aby uzyskać adekwatne emerytury, starsze osoby powinny mieć więcej możliwości dłuższego pozostawania na rynku pracy.
Ukraińcy patrzą na Zachód

Ukraińcy patrzą na Zachód

Czy Ukraińcom faktycznie zależy na integracji ze Wspólnotą? Jak konflikt zbrojny na Ukrainie i wsparcie państw Zachodu wpływają na ocenę, jaką Ukraińcy wystawiają UE? W środę 14 października zapraszamy na prezentację i debatę „Ukraińcy patrzą na Zachód - jaka odpowiedź Zachodu?” Będą z nami eksperci z Ukrainy, Komisji Europejskiej, Polski i Niemiec. Rejestracja - do poniedziałku 12 października.
Uganda: los uchodźcy

Uganda: los uchodźcy

72 tys. osób przebywających w obozie dla uchodźców w Nakivale w Ugandzie czeka na przyznanie im statusu uchodźcy. Większość z nich uciekła z sąsiednich krajów, takich jak Rwanda czy Demokratyczna Republika Konga, gdzie narażona była na ataki uzbrojonych band. UE wspiera programy mające na celu przyspieszenie procesu uzyskania statusu uchodźcy oraz zwiększenia bezpieczeństwa w Ugandzie.
Kryzys uchodźców: Komisja wskazuje drogę naprzód

Kryzys uchodźców: Komisja wskazuje drogę naprzód

Komisja Europejska, reagując na gwałtowny wzrost fali migrantów w państwach członkowskich przygotowała działania priorytetowe na następne sześć miesięcy. Przewodniczący Juncker zaprezentował je podczas wczorajszego nadzwyczajnego szczytu głów państw i przedstawicieli rządu państw członkowskich.
Sport to zdrowie!

Sport to zdrowie!

Poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy spada. Aż 59% Europejczyków nie wykonuje żadnych ćwiczeń fizycznych albo robi to rzadko. W odpowiedzi na niepokojące wyniki badania Eurobarometru, dotyczącego aktywności fizycznej w 2013 r., Komisja Europejska podjęła nową inicjatywę – Europejski Tydzień Sportu, pod hasłem #BeActive, który własnie się rozpoczyna.
Nauka bez radykalizmu

Nauka bez radykalizmu

KE i państwa członkowskie apelują o zacieśnienie współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r., w szczególności o propagowanie idei włączenia społecznego w europejskich szkołach. Chodzi o przeciwdziałanie radykalizacji postaw po atakach w Paryżu i Kopenhadze. - Musimy jak najszybciej poprawić dostęp do edukacji we wszystkich naszych społecznościach – powiedział komisarz Tibor Navracsics.