Wietnam: lasy dają życie

Wietnam: lasy dają życie

Wietnam: lasy dają życie

Lasy odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu erozji gleby, utrzymaniu obiegu wody i ochronie klimatu. Ubogim społecznościom wiejskim dostarczają także drewna, żywności i materiałów opałowych. Jednak w wielu krajach rozwijających się zbyt intensywna eksploatacja lasów staje groźna dla ekosystemu. Pham Hong Luong jako pracownik wietnamskiego rządu walczy z problemem wycinania lasów. Nadzoruje innowacyjny program krajowy "Płatności za korzystanie z ekosystemów leśnych", a w jego realizacji pomaga mu Międzynarodowe Centrum Badań Leśnych w ramach projektu finansowanego ze środków UE.
Rolnictwo na Saharze

Rolnictwo na Saharze

Leżący na Saharze Niger zamieszkuje 16 mln osób, z czego 80 proc. żyje na obszarach wiejskich. Mimo niesprzyjających warunków, jednym z głównych obszarów gospodarki jest rolnictwo. Dzięki dialogowi i współpracy, przy wsparciu Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacje producenckie zaczęły odgrywać kluczową rolę w tworzeniu polityki rolnej Nigru, a także w walce z ubóstwem i poprawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Zrównoważone połowy na Madagaskarze

Zrównoważone połowy na Madagaskarze

Dziś, w ramach Światowego Dnia Żywności przedstawiamy kolejną historię tygodnia Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Pomimo dużych zasobów naturalnych Madagaskar nadal jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. Poznajcie historię Julienne.
Cabo Verde: zielony rozwój

Cabo Verde: zielony rozwój

Nowy system nawadniania oraz badania technologiczne pozwoliły rolnikom z Republiki Zielonego Przylądka znów uprawiać banany i inne owoce. To nie tylko impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także szansa na ograniczenie ubóstwa, niedożywienia i śmiertelności wśród dzieci. To także kolejny przykład, jak inicjatywy Unii Europejskiej we współpracy z lokalnymi partnerami wspierają zrównoważony rozwój na świecie. Historie prezentowane w październiku w Ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju poświęcone są bezpieczeństwu żywności.