Szkolenie z tworzenia projektów
Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące Programu Młodzież w działaniu. Będzie to ostatnie szkolenie w tym temacie w 2013 roku!

Rok 2013 będzie ostatnim momentem na realizację działań w ramach edukacji pozaformalnej w obecnych ramach Programu.

Wykorzystaj szansę i weź udział w szkoleniu, gdzie zdobędziesz wiedzę nt. tworzenia projektów i pozyskiwania pieniędzy w Programie “Młodzież w działaniu”.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj.pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, które planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu “Młodzież w działaniu” o fundusze na ich realizację. Preferowane będą osoby, które są bezpośrednio zaangażowanej w realizację projetów.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy po 1-4 osób z organizacji/grupy.

Tematyka

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania projektów do Programu „Młodzież w Działaniu” w tym – praktyczna praca z wnioskiem.

Zajęcia będą prowadzone na poziomie podstawowym w formie interaktywnych warsztatów, pozwalających na samodzielne weryfikowanie własnego poziomu wiedzy i umiejętności.

Szkolenie prowadzi trenerka Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” – Anna Krzeszowska-Hovanecz.

Koszty

Koszty programowe, wyżywienie i zakwaterowanie pokrywa Stowarzyszenie Morena. Uczestnik pokrywa jedynie koszty przejazdu do Osówka. Niniejsze działania są realizowane przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.

Zgłoszenia

Prosimy o odesłanie wypełnionego (osobno dla każdej osoby) formularza pocztą elektroniczną do Stowarzyszenia na adres: europedirect-gdansk@morena.org.pl najpóźniej do dnia 21.06.2013r., liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane, zostaną o tym powiadomione do 24 czerwca 2013r.