Szkolenie z tworzenia projektów

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z dwóch szkoleń w roku 2013, dotyczące Programu Młodzież w działaniu. Rok 2013 będzie ostatnim momentem na realizację działań w ramach edukacji pozaformalnej w obecnych ramach Programu.

Wykorzystaj szansę i weź udział w szkoleniu, gdzie zdobędziesz wiedzę nt. tworzenia projektów i pozyskiwania pieniędzy w Programie Młodzież w działaniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, które planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” o fundusze na ich realizację.

Preferowane będą osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy – po 2-4 osoby z organizacji / grupy.

Szkolenie odbędzie się 17 kwietnia 2013r. w Gdańsku.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.morena.org.pl. Zgłoszenia należy wysłać najpóźniej do 7.04.2013r. – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ – na adres ak@morena.org.pl