Szerszy wachlarz szczepionek

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą CureVac na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Umowa ramowa przewiduje, że Komisja będzie miała możliwość zakupu 225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

Jest to kolejny sukces po ogłoszeniu pozytywnych wyników rozmów z Sanofi-GSK (31 lipca) i z Johnson & Johnson (13 sierpnia) oraz podpisaniu z AstraZeneca umowy ramowej na zakup szczepionki (14 sierpnia).

Planowana umowa z firmą CureVac zapewniłaby wszystkim państwom członkowskim UE możliwość zakupu szczepionki, jak również przekazania jej w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub jej redystrybucji w innych krajach europejskich. Przewidziano, że gdy badania dowiodą, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna przeciwko COVID-19, Komisja, na podstawie umowy ramowej, będzie miała możliwość zakupu wstępnie 225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Komisja Europejska dotrzymuje obietnicy zapewnienia Europejczykom i reszcie świata szybkiego dostępu do bezpiecznej szczepionki chroniącej nas przed koronawirusem. Każda runda rozmów prowadzonych przez nas z branżą farmaceutyczną przybliża nas do zwalczenia tego wirusa. Wkrótce podpiszemy umowę z firmą CureVac – innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwem, które już wcześniej skorzystało z unijnego dofinansowania w celu produkcji szczepionki w Europie. Kontynuujemy również negocjacje z innymi przedsiębiorstwami, tak aby znaleźć technologię, która chroniłaby nas wszystkich.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Dzisiaj zakończyliśmy rozmowy z europejską firmą CureVac, aby zwiększyć szanse znalezienia skutecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Działamy ramię w ramię z państwami członkowskimi i producentami szczepionek, aby osiągnąć główny cel naszej europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek – szczepionkę dla wszystkich.

CureVac to europejska firma, która jest pionierem w rozwoju zupełnie nowej klasy szczepionek opartych na informacyjnym RNA (mRNA), transportowanych do komórek przez nanocząstki lipidowe. Prace nad stworzeniem platformy dla tego rodzaju szczepionek trwały całą dekadę. Podstawę tej technologii stanowi wykorzystywanie tych molekuł jako nośnika informacji, z pomocą których organizm jest w stanie sam wytwarzać substancje czynne służące zwalczaniu różnych chorób.

Zakończone dzisiaj wstępne rozmowy mają doprowadzić do zawarcia umowy ramowej zakupu szczepionki, która zostanie sfinansowana z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, dysponującego środkami przeznaczonymi na stworzenie wachlarza potencjalnych szczepionek o różnych profilach i produkowanych przez różne firmy.

Kontekst

W dniu 6 lipca Europejski Bank Inwestycyjny i firma CureVac podpisały umowę na kredyt w wysokości 75 mln euro, który ma sfinansować prace badawczo-rozwojowe nad szczepionkami oraz ich produkcję na dużą skalę, w tym również potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19.

Zakończone dziś wstępne rozmowy z CureVac to ważny krok na drodze do zawarcia umowy ramowej na zakup tej szczepionki, a tym samym istotny etap w realizacji europejskiej strategii w dziedzinie szczepionek, przyjętej przez Komisję 17 czerwca 2020 r. Celem tej strategii jest zapewnienie wszystkim obywatelom Europy bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo szczepionek wysokiej jakości w ciągu 12–18 miesięcy. W tym celu Komisja we współpracy z państwami członkowskimi uzgodniła z producentami szczepionek umowy ramowe na zakup szczepionki, zastrzegające lub dające państwom członkowskim prawo do zakupu określonej liczby dawek szczepionek za określoną cenę, gdy tylko dana szczepionka będzie dostępna.

Komisja Europejska stawia sobie również za cel zagwarantowanie, że szczepionka będzie dostępna dla wszystkich potrzebujących, a nie tylko dla mieszkańców Unii. Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni.

W tym celu od 4 maja 2020 r. Komisja zebrała niemal 16 mld euro w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – globalnej kampanii na rzecz powszechnego dostępu do testów, leczenia i szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz globalnego ożywienia gospodarczego.