Szczepionkowy inkubator

Nową procedurę ułatwiającą i przyspieszającą zatwierdzanie szczepionek dostosowanych do nowych wariantów COVID-19 proponuje KE. Dzięki temu do obrotu trafią skuteczne preparaty dopuszczone na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków. Przyspieszenie procedury jest jednym z głównych działań Inkubatora HERA.

Działając w ramach Inkubatora HERA, nowego europejskiego planu do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19, Komisja przyspiesza wydawanie zezwoleń na dostosowane szczepionki przeciwko COVID-19. Komisja wprowadzi zmiany w przepisach UE, które pozwolą przedsiębiorstwom skoncentrowanie się na gromadzeniu niezbędnych dowodów w odpowiednim czasie i umożliwią dopuszczanie do obrotu dostosowanych szczepionek na podstawie mniejszego zestawu dodatkowych danych przedkładanych Europejskiej Agencji Leków.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: – Inkubator HERA ma rozszerzyć i przyspieszyć reakcję UE na warianty koronawirusa. Dajemy EMA możliwość przyspieszonego dopuszczania zaktualizowanych szczepionek do obrotu, aby walczyć z nowymi wariantami. Szybsze wydawanie pozwoleń oznacza większą liczbę szczepionek w obiegu i objęcie ochroną przed wirusem większej liczby osób w Europie.

Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, oświadczyła: – Musimy być gotowi na jak najszybszą odpowiedź na nowe warianty potencjalnie oporne na szczepionki. Proponujemy szybkie i elastyczne rozwiązania w zakresie przyspieszonych procedur dopuszczania szczepionek, bez uszczerbku dla ich bezpieczeństwa i skuteczności. Dzięki inkubatorowi HERA możemy być o krok do przodu.

Aby dopuszczona szczepionka przeciwko COVID-19 była skuteczna przeciwko mutacjom lub wariantom wirusa, konieczne może być dostosowanie zawartych w niej substancji czynnych. W oparciu o rozwiązania w zakresie dostosowywania szczepionek przeciwko grypie ludzkiej proponuje się nowe przepisy rozporządzenia w sprawie zmian w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu. W nowelizacji określono, które przepisy mają zastosowanie do dostosowań substancji czynnych dopuszczonych szczepionek przeciwko COVID-19. Zmiany te zapewnią sprawniejsze rozpatrywanie zmian dopuszczonych szczepionek i rozszerzą zakres nowych przepisów na wszystkie koronawirusy.

Nowe przepisy tworzą ramy regulacyjne dotyczące rozpatrywania zmian w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu po wydaniu pierwotnego pozwolenia.

Dalsze działania

Tak jak w przypadku każdego rozporządzenia delegowanego, projekt nowych przepisów zostanie teraz przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli przed wejściem w życie.

Fot. AdobeStock