Szczepionki: umowa z AstraZeneca jawna

Na ponowny wniosek KE, z 27 stycznia 2021 r., firma farmaceutyczna AstraZeneca zgodziła się opublikować umowę zawartą 27 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem utajnienia pewnych jej fragmentów. Dzięki umowie wszystkie państwa członkowskie mogą nabyć łącznie 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek, które zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie firmy na rzecz większej przejrzystości w ramach jej udziału w realizacji unijnej strategii dotyczącej szczepionek.

Przejrzystość i rozliczalność mają istotne znaczenie dla budowania zaufania w społeczeństwie Unii i zagwarantowania, że będzie ono mogło polegać na skuteczności i bezpieczeństwie szczepionek zakupionych na szczeblu UE.

Komisja ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie mogła opublikować wszystkie zawarte umowy zakupu z wyprzedzeniem.

Niektóre fragmenty opublikowanej dziś umowy utajniono, jako że dotyczą one informacji poufnych, takich jak dane dotyczące faktur. Umowa z AstraZeneca jest drugą publikowaną umową. Pierwszą była umowa zakupu z wyprzedzeniem, którą Komisja Europejska zawarła z firmą CureVac.

Fot. AdobeStock