Szansa dla niesłyszących
Komisja Europejska umożliwiła realizację nowego projektu pilotażowego, którego celem jest lepsza komunikacja między instytucjami europejskimi a osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi. Zgodnie z dzisiejszą decyzją w sprawie finansowania projektu, na który Parlament Europejski przeznaczył budżet w wysokości 750 tys. euro, można go zacząć realizować.

„Wszyscy obywatele UE mają takie same prawo do uczestniczenia w życiu demokratycznym Unii. Niektórzy z nich napotykają jednak bariery, które im to uniemożliwiają, i temu właśnie musimy zaradzić”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Język jest bardzo istotnym środkiem komunikacji, wyrażania myśli i uczuć. Języki migowe są pierwszym – „ojczystym” językiem wielu osób niesłyszących, a drugim lub trzecim językiem dla ich rodzin i przyjaciół. Instytucje i politycy muszą zatem dołożyć wszelkich starań, by popularyzować stosowanie języków migowych i udostępniać proste rozwiązania dla osób z upośledzeniem słuchu. Przedmiotowy projekt pilotażowy dotyczy właśnie takich działań. Chciałabym podziękować Parlamentowi Europejskiemu, a zwłaszcza Ádámowi Kósie i Wernerowi Kuhnowi za ich niezachwiane poparcie, dzięki któremu ta ważna inicjatywa mogła zaistnieć”.

Porozumiewanie się za pośrednictwem tłumacza języka migowego może być często czasochłonne, kosztowne i trudne do zorganizowania. Odpowiednio wcześnie trzeba zadbać o zamówienie takich bardzo wyspecjalizowanych usług, a oprócz wynagrodzenia często trzeba pokryć koszty podróży i zakwaterowania. Dlatego nietrudno zauważyć, w jak niekorzystnej sytuacji są osoby, które muszą polegać na tego rodzaju usługach. Nie mogą skontaktować się z krajowymi lub unijnymi urzędnikami w taki sam prosty i bezpośredni sposób jak inni obywatele.

Tę sytuację ma zmienić projekt pilotażowy, którego celem jest usprawnienie komunikacji między instytucjami europejskimi a osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, np. dzięki wykorzystaniu w instytucjach UE technologii audiowizualnych, tak aby urzędnicy mogli porozumiewać się łatwiej z użytkownikami języka migowego. Projekt pilotażowy obejmuje zarówno rozwiązania technologiczne, jak i dotyczące tłumaczenia na język migowy.

W dłuższej perspektywie czasowej projekt ten ma przyczynić się do opracowania rozwiązań dla prawie miliona niesłyszących lub niedosłyszących obywateli ze wszystkich państw członkowskich, którzy korzystają z różnych języków migowych w celu bezpośredniego porozumiewania się ze wszystkimi instytucjami UE.

Przy uruchamianiu tego projektu Komisja Europejska ściśle współpracowała z Parlamentem Europejskim.

źródło: Link