Światowy Dzień Cukrzycy

Kluczową rolę w zwalczaniu cukrzycy odgrywa profilaktyka. Na przykład ryzyko i obciążenie cukrzycą typu 2 można zmniejszyć dzięki zdrowszemu stylowi życia: diecie, aktywności fizycznej czy niepaleniu.

Światowy Dzień Cukrzycy

14 listopada przypada Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides przypomniała, jaka jest skala tej choroby w Europie i jak można lepiej pomagać pacjentom.

Obecniew UE na cukrzycę cierpi ponad 32 mln osób, a więc co dziesiąta osoba dorosła niezależnie od środowiska, z którego się wywodzi. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że tylko w ostatnim dziesięcioleciu liczba ta wzrosła dwukrotnie.

Musimy zrobić więcej, aby zareagować na to chroniczne obciążenie dla zdrowia ludzi, jakości ich życia i ogólnie pojętych systemów opieki zdrowotnej. Dlatego też Komisja dokłada wszelkich starań, aby wzmocnić profilaktykę, diagnozowanie i leczenie cukrzycy oraz zmniejszyć nierówności w zakresie zdrowia w całej UE. Profilaktyka jest zawsze lepsza niż leczenie, dlatego koncentrujemy się na środkach umożliwiających interwencje na wczesnym etapiei jak najszybsze wykrywanie symptomów.

Unijna inicjatywa „Zdrowsi razem” dotycząca chorób niezakaźnychto nasza wizja i zbiór zasad dla państw członkowskich, które mają służyć poprawie zdrowia i dobrostanu obywateli poprzez wspólne działania zmniejszające wpływ chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, oraz niwelujące nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej.

Dzięki wsparciu w wysokości 53 mln euro w ramach Programu UE dla zdrowia – największemu w historii wkładowi finansowemu UE na działania dotyczące cukrzycy i chorób układu krążenia – inicjatywa ta ma przynieść rzeczywistą zmianę na lepsze osobom zagrożonym cukrzycą, a także osobom cierpiącym na cukrzycę i inne choroby przewlekłe, takie jak choroby układu krążenia.

Poza tym najskuteczniejszym sposobem walki z cukrzycą jest współpraca oraz dzielenie się wiedzą fachową i doświadczeniem. Dlatego właśnie wspieramy wspólne działania państw członkowskich wkładem w wysokości 75 mln euro, który ma posłużyć usprawnieniu gromadzenia danych i informacji na temat czynników ryzyka, takich jak tytoń i alkohol, brak aktywności fizycznej i niezdrowa dieta. Informacje te zostaną wykorzystane do wdrożenia ukierunkowanych programów profilaktycznych, na przykład kampanii uświadamiających na temat zdrowia i najlepszych praktyk w tym zakresie.

Intensywnie inwestujemy również w badania, przeznaczając ponad 296 mln euro z programu „Horyzont Europa” na wsparcie prawie 120 projektów związanych z cukrzycą.

Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi i wspieramy je za pośrednictwem grupy ekspertów ds. zdrowia publicznegoaby zwiększyć promocję zdrowia i działania w zakresie profilaktyki chorób. Za pośrednictwem platformy polityki zdrowotnej UEwspieramy zainteresowane strony w wymianie wiedzy i informacji na temat cukrzycy i innych chorób, aby jeszcze bardziej usprawnić działania państw członkowskich na rzecz ograniczenia wpływu tych chorób przewlekłych.

Powinniśmy również pamiętać, że kluczową rolę w zwalczaniu cukrzycy odgrywają sami obywatele. Na przykład ryzyko i obciążenie cukrzycą typu 2 można zmniejszyć dzięki zdrowszemu stylowi życia: zdrowszej diecie, aktywności fizycznej czy niepaleniu, a więc decyzjom, które może podjąć każdy z nas. Dlatego tak ważne jest stworzenie dla obywateli środowiska, w którym zdrowy wybór będzie łatwym wyborem.

Cukrzyca jest obecnie jednym z głównych wyzwań zdrowotnych i pozostanie nim, dopóki wspólnie nie podejmiemy natychmiastowych działań, by temu wyzwaniu sprostać. W Światowym Dniu Cukrzycy wzywam państwa członkowskie i zainteresowane strony do zacieśnienia współpracy, tak abyśmy mogli poprawić jakość życia milionów Europejczyków cierpiących na cukrzycę. Musimy działać teraz.