Światełko w tunelu?
Jak pokazuje przedstawione przez Komisję badanie Eurobarometru (przeprowadzane dwa razy do roku badanie opinii publicznej) z jesieni 2012 r., ogółem 41 proc. Europejczyków (+1 p.p. w porównaniu z badaniem z wiosny 2012 r.) wyraża pogląd, że UE podejmuje właściwe działania, aby wyjść z kryzysu i sprostać wyzwaniom globalizacji.

Europejczycy nadal uważają UE za najbardziej skuteczny podmiot w działaniach na rzecz łagodzenia skutków kryzysu i pod tym względem wyprzedza ona władze krajowe. UE utrzymuje się na pierwszym miejscu (23 proc., +2 p.p.), zaraz za nią plasują się rządy krajowe (20 proc., -1 p.p.). Na trzecim miejscu znajduje się grupa G-20 (14 proc., bez zmian), a na kolejnym – Międzynarodowy Fundusz Walutowy (15 proc., -2 p.p.).

Bezrobocie (48 proc., + 2 p.p.), ogólna sytuacja gospodarcza (37 proc., + 2 p.p.), inflacja (24 proc., bez zmian) i dług publiczny (17 proc., -2 p.p.) to cztery główne obawy Europejczyków wyrażane w odniesieniu do sytuacji w ich krajach. Natomiast w kontekście sytuacji osobistej najczęściej wskazywanym problemem jest inflacja (44 proc., -1 p.p.). Wśród najważniejszych bieżących problemów UE Europejczycy wymieniają z kolei ogólną sytuację gospodarczą (53 proc., -1 p.p.), bezrobocie (36 proc., +4 p.p.) oraz stan finansów publicznych państw członkowskich (32 proc., -2 p.p.).

Podobnie jak w poprzednich badaniach, odpowiedzi dotyczące sytuacji gospodarki krajowej różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. W Szwecji i Niemczech trzy czwarte respondentów oceniło bieżącą sytuację gospodarczą jako dobrą. Natomiast w dziesięciu państwach członkowskich tego samego zdania było mniej niż 10 proc. ankietowanych, a w Hiszpanii i Grecji – mniej niż 2 proc.

Europejczycy nadal wyrażają poparcie dla inicjatyw na rzecz wzrostu, stabilności i zatrudnienia przewidzianych w strategii „Europa 2020”, unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego.

Badanie Eurobarometru z jesieni 2012 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 3 do 18 listopada 2012 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 32 731 respondentami w 27 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

źródło: Link