Świat jaki lubisz
Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada – to nowa kampania informacyjna Komisji Europejskiej dotycząca działań w dziedzinie klimatu. Kampania rozpoczęła się w Londynie 8 października, ale będzie się ona koncentrować na 5 wybranych krajach Unii Europejskiej. Będą to: Bułgaria, Włochy, Litwa, Portugalia i Polska.

W tych krajach będą się odbywać imprezy i happeningi promujące założenia kampanii. Jej celem jest pokazanie rozwiązań i najlepszych praktyk stosowanych przez obywateli, przedsiębiorstwa i władze w całej Unii Europejskiej. Dotyczy to pięciu obszarów: podróży i transportu, produkcji i innowacyjności, budownictwa i mieszkalnictwa, zakupów i jedzenia, wtórnego wykorzystania i recyklingu.

Jeśli chcemy zachować kontrolę nad zmianą klimatu na świecie, społeczeństwo europejskie musi przejść na gospodarkę niskoemisyjną, w której ograniczone zostaną emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. A to spowoduje utworzenie nowych, tzw. zielonych miejsc pracy i przyniesie także inne korzyści, takie jak niższe rachunki za energię, wygodne i nowoczesne domy, czystsze powietrze i lepszy transport publiczny.

Za pośrednictwem specjalnej strony i profilu kampanii na Facebooku i Ty możesz włączyć się do dyskusji z innymi Europejczykami, w tym z Connie Hedegaard, unijną komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, na temat niskoemisyjnej przyszłości Europy.

Odwiedzaj regularnie te strony, aby dowiedzieć się, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, lub aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Chętnie poznamy Twoją opinię i propozycje rozwiązań dotyczące tego, jak przekształcić Europę w najbardziej przyjazny dla klimatu region świata.