Suwerenność w UE

Głównym celem spotkania było poddanie dyskusji oraz ocenie badania zgodności stanowionego w Polsce prawa z konstytucją, a w szczególności charakteru ustrojowego Trybunału Konstytucyjnego, sposobu wyłaniania jego członków i procedowania, a także ich kompetencji.  W auli Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych obradowało kilkudziesięciu uznanych politologów, europeistów, prawników, socjologów i historyków.

W spotkaniu uczestniczył dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda, który mówił, między innymi: “przyłączam się do głosów, mówiących o tym jak istotna jest dzisiaj poważna rozmowa na temat suwerenności. Wiąże się ona z tematem legitymacji demokratycznej i problemów, które unaoczniły nam kryzysy. Jak wiadomo, Unia Europejska ma ograniczone możliwości opierania swojej legitymacji na demokratycznej odpowiedzialności wobec elektoratu. Dlatego Unia pracuje nad swoją legitymacją na wyjściu, czyli poprzez efekty swoich działań.”

Dr Prawda zauważył także, iż w niektórych państwach UE suwerenność bywa wykorzystywana przez polityków w debatach o konieczności podejmowania trudnych reform proponowanych przez Brukselę. Bywa też ona łatwą wymówką dla tych, którzy próbują odrzucić zobowiązania wynikające z członkostwa w UE.

Odnosząc się do komisyjnej procedury monitorowania praworządności dyrektor PKE przypomniał, że bywa ona określana jako zamach na suwerenność, podczas gdy jest to w rzeczywistości oferta dialogu ze stronu Komisji Europejskiej, który ma zapobiec rozwiązaniu drastyczniejszemu, czyli wdrażaniu artykułu 7.

Dyrektor Prawda zwrócił także uwagę na zmieniającą się rolę Unii Europejskiej w kontekście międzynarodowym. “Unia jest projektem, który miał zapewnić pokój w Europie, dzisiaj ten pokój zależy w dużym stopniu od tego, co się dzieje poza Europą. Polityka zagraniczna zaczyna być coraz ważniejszym tematem i zyskuje nowy status w projekcie europejskim. Może to właśnie w polityce zagranicznej powstaje nowa szansa legitymacji projektu europejskiego.” – powiedział.