Stypendium w Bundestagu
Stypendium jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z wewnętrznymi mechanizmami działania niemieckiej polityki. Niemiecki Bundestag realizuje program stypendialny od 1986 roku, Polska przystąpiła do niego w 1990 roku.

Stypendium jest skierowane do młodych absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych polityką.

Podstawowe wymagania: dyplom ukończenia wyższej uczelni, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego oraz wiek – do 30 lat, w momencie rozpoczęcia stypendium. Stypendium obejmuje okres 1 marca – 31 lipca 2014 roku.

Program stypendium uzupełniają seminaria i wykłady na berlińskich uniwersytetach oraz w niemieckich fundacjach politycznych.

W przypadku szczegółowych pytań, prosimy o kontakt z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, z wydziałem prasowym (p. Lidia Łukasik, pr-10@wars.diplo.de)

źródło i więcej informacji: Link