Studiuj i płać

Kraje skandynawskie wydają się być najbardziej szczodre, chociaż ostatnio Finlandia i Szwecja, podobnie jak wcześniej Dania, wprowadziły opłaty dla studentów zagranicznych. Wszystkie kraje oprócz Islandii i Norwegii pobierają obecnie opłaty od studentów spoza Europy.

Wiele krajów nie pobierających opłat, takich jak Austria, Wielka Brytania (Szkocja) oraz kraje skandynawskie, udziela również studentom hojnego wsparcia w postaci dotacji na utrzymanie i kredytów (zob. główne punkty sprawozdania). Studenci, którzy chcą porównać koszty wykształcenia w różnych krajach europejskich, mają aktualnie łatwy dostęp w internecie do informacji na temat opłat za czesne i możliwości uzyskania wsparcia.

– Mam nadzieję, że fakt, iż studenci mogą teraz znacznie łatwiej porównać koszty edukacji w różnych krajach, doprowadzi do większej mobilności studentów i umożliwi im wybór najstosowniejszego dla nich rodzaju studiów – powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. – To sprawozdanie jest ważne i pojawia się we właściwym czasie:przypomina nam, że unowocześnienie kształcenia i szkolenia jest fundamentem długotrwałego dobrobytu Europy i kluczem do przezwyciężenia trudności gospodarczych.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na fakt, że istnieją znaczne różnice w odniesieniu do wsparcia dla studentów, które jest znaczące w Niemczech, krajach Europy Północnej oraz w Wielkiej Brytanii, podczas gdy studenci w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Łotwie i Litwie otrzymują jedynie nieznaczne wsparcie finansowe. Istnieją także znaczne różnice w kwestii tego, kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia: dotacje mogą być rozdzielane tylko w oparciu o potrzeby lub być łatwo dostępne dla wszystkich. W mniej więcej połowie krajów istotnym elementem całościowego pakietu wsparcia dla studentów są dodatki rodzinne i ulgi podatkowe dla rodziców studentów.