Stowarzyszenie Ukrainy z Programem UE dla zdrowia

Unia Europejska przyznaje Ukrainie dostęp do finansowania z Programu UE dla zdrowia.

Pomoc finansowa poprawi zdolność ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej do reagowania na najpilniejsze potrzeby, a w dłuższej perspektywie przyczyni się do jego odbudowy.

W trakcie dzisiejszej wizyty w Ukrainie komisarz Stella Kyriakides spotkała się z ministrem zdrowia Wiktorem Laszką, a także odwiedziła ośrodek zdrowia dla dzieci i ośrodek rehabilitacji. Wizyta jest elementem bieżącej pomocy udzielanej przez Komisję w dziedzinie zdrowia. W trakcie wizyty Komisja i rząd Ukrainy podpisały umowę o stowarzyszeniu Ukrainy z Programem UE dla zdrowia. Umowa ta umożliwi Ukrainie dostęp do finansowania UE w dziedzinie zdrowia. Pomoc finansowa poprawi zdolność ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej do reagowania na najpilniejsze potrzeby, a w dłuższej perspektywie przyczyni się do jego odbudowy. Budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 5,3 mld EUR.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: Siła i stoicyzm pracowników służby zdrowia i pacjentów, które miałam okazję obserwować w trakcie mojej wizyty, są dla mnie lekcją pokory. Jestem głęboko poruszona i zasmucona bólem i cierpieniem, wywołanymi przez barbarzyńską i bezsensowną rosyjską inwazję. Dzięki podpisanej dziś umowie w sprawie dostępu do Programu UE dla zdrowia Ukraina będzie mogła szybko skorzystać z funduszy UE przeznaczonych na ochronę zdrowia, aby niezwłocznie wesprzeć swój sektor opieki zdrowotnej, a także – w dłuższej perspektywie – jego odbudowę. Wojna wypowiedziana Ukrainie przez Rosję powoduje niewyobrażalne cierpienia fizyczne i psychiczne milionów ludzi i wywiera ogromną presję na system zdrowia publicznego, który poniósł poważne straty. Dziś, dzięki pogłębieniu współpracy w dziedzinie zdrowia, wysyłamy kolejny wyraźny sygnał pełnego i niezachwianego wsparcia UE dla Ukrainy.

Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko powiedział: Udział Ukrainy w tym programie to kolejny przykład na to, w jaki sposób integracja europejska poprawia życie naszych obywateli dzięki dostępowi do funduszy UE. Wsparcie UE, którego jesteśmy dziś świadkami, oznacza możliwość otrzymania pomocy finansowej na modernizację i odbudowę naszego systemu opieki zdrowotnej.

Wraz z wejściem w życie umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Programem UE dla zdrowia ukraińskie organy ds. zdrowia i szerzej pojęta służba zdrowia będą mogły w pełni korzystać z możliwości finansowania w ramach programu, na takich samych warunkach, jak partnerzy z państw członkowskich UE, Norwegii i Islandii. Umowa będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r., co umożliwi Ukrainie natychmiastowe korzystanie z możliwości finansowania w ramach programu prac na 2022 r.

Środki z Programu UE dla zdrowia będą służyły łagodzeniu bezpośrednich szkód związanych z walką zbrojną i finansowaniu ukraińskich publicznych i prywatnych projektów odbudowy po wojnie.

Przedstawiciele Ukrainy będą uczestniczyć w debatach politycznych z państwami członkowskimi UE w trakcie przygotowywania przyszłych rocznych programów prac, co będzie sprzyjać zacieśnieniu współpracy i ułatwi realizację działań.

Kontekst

W porównaniu z trzema poprzednimi programami w dziedzinie zdrowia zobowiązania finansowe, jakie podjęła Unia, przyjmując w maju 2021 r. Program UE dla zdrowia, są bezprecedensowe: budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 5,3 mld euro. Program UE dla zdrowia wniesie znaczący wkład w odbudowę UE po pandemii COVID-19 i przyczyni się do rozwiązania długoterminowych problemów w dziedzinie zdrowia poprzez budowanie lepszych, odporniejszych i bardziej dostępnych systemów opieki zdrowotnej.

Program UE dla zdrowia jest realizowany w oparciu o roczne programy prac. Przyjęto już dwa pierwsze programy prac, w ramach których udostępniono ponad 1,1 mld euro (311,8 mln euro na 2021 r.; 835,5 mln euro na 2022 r.). Działania w ramach Programu UE dla zdrowia są podzielone na cztery obszary: profilaktyka chorób, gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych, systemy opieki zdrowotnej i technologie cyfrowe, przy czym tematem przekrojowym jest zwalczanie chorób nowotworowych.

Ukraina złożyła oficjalny wniosek o stowarzyszenie z Programem UE dla zdrowia 9 września 2021 r.