Stop oszustwom podatkowym

Zarówno pobieranie podatków, jak i zwalczanie nadużyć podatkowych należy do obowiązków krajowych organów państw członkowskich UE. Wiele oszustw ma jednak charakter międzynarodowy, a działając samodzielnie państwa nie są w stanie wiele osiągnąć. UE od dawna udostępnia narzędzia pomagające krajom członkowskim skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe. Teraz przygotowała plan , który pozwoli dodatkowo zintensyfikować te działania.

Za pośrednictwem narzędzi informatycznych i innych środków, UE daje państwom członkowskim możliwość współpracy i wymiany informacji dotyczących wszelkiego rodzaju podatków, w tym w szczególności opodatkowania dochodów z oszczędności oraz VAT. Przykładowo, unijny system wzajemnej pomocy pozwala krajowym organom podatkowym na odzyskiwanie niezapłaconych podatków na terenie innych państw członkowskich.

Wiele firm działa globalnie i taki też charakter mają oszustwa podatkowe. UE zawarła porozumienia z szeregiem krajów sąsiadujących oraz uczestniczy we wszystkich międzynarodowych inicjatywach mających na celu zapobieganie nadużyciom. Coraz intensywniej zwalczane są również raje podatkowe.

W dniach 5–6 września w Sankt Petersburgu zaplanowano szczyt grupy G20. Światowi przywódcy będą tam dyskutować m.in. o globalnych rozwiązaniach dotyczących zwalczania podatkowych nadużyć. Unia Europejska dzięki takim instrumentom jak unijny system automatycznej wymiany informacji lub zwalczania agresywnego planowania podatkowego chce, aby automatyczna wymiana informacji stała się jak najszybciej światowym standardem.

UE popiera również plan działania OECD w zakresie ukrócenia unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa na całym świecie, który ma zostać zatwierdzony podczas szczytu.

Zgodnie też z zaleceniami UE, kraje członkowskie powinny zaostrzyć przepisy wobec rajów podatkowych a także przeciwdziałać im w jak największym wymiarze.

Kontekst

Według art. 56 polskiego kodeksu karnego skarbowego, oszustwo podatkowe polega na wprowadzeniu w błąd organu podatkowego przez niezgodne z rzeczywistością przedstawienie lub zatajenie okoliczności mających wpływ na wysokość podatku. Oszustwo podatkowe może zostać popełnione tylko przez podatnika, zaś zachowanie sprawcy polega na działaniu lub też zaniechaniu wbrew przepisom ustawy. Istnieje również różnica między uchylaniem się a unikaniem opodatkowania.

źródło i więcej informacji: Link