Stolica innowacji
Komisja Europejska przyjmuje od zgłoszenia do konkursu na Europejską Stolicę Innowacji – iCapital. Tę nową nagrodę otrzyma miasto, w którym powstaje najlepszy „ekosystem innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie i świat biznesu.

Obecnie 68 proc. ludności UE mieszka na obszarach miejskich, a zatem to one przyczynią się w największym stopniu do zwiększenia innowacyjności w Europie. Miasta wspierają wprawdzie innowacje, wybierając swoich dostawców usług, ale pierwszorzędne znaczenie ma dopiero stworzenie sprzyjającego innowacyjności otoczenia oraz umożliwienie współdziałania między sferą publiczną a prywatną.

Wiosną 2014 r. niezależny panel ekspertów wybierze zwycięzcę konkursu – najbardziej innowacyjne miasto otrzyma 500 tys. euro na intensyfikację swoich działań. Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 grudnia 2013 r.

Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziala: Miasta to siła napędowa europejskiej gospodarki. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków mieszka na obszarach miejskich. Obszary te generują dwie trzecie unijnego PKB. Chcemy zachęcić miasta do podniesienia poprzeczki w dziedzinie innowacji oraz stworzyć sieć miast, które będą dzielić się swoimi najlepszymi pomysłami.

Jury oceni zarówno inicjatywy i dotychczasowe osiągnięcia kandydujących miast, jak i ich pomysły na zwiększenie innowacyjności w przyszłości. Miasta będą musiały udowodnić, że działają zgodnie z kompleksową strategią, która jest:

-innowacyjna – pod względem pojęć, działań i narzędzi
-inspirująca – ma na celu mobilizację talentów, dostępnych funduszy i inwestycji oraz zaangażowanie mieszkańców miast w podejmowane działania
-zintegrowana – uwzględnia cele strategii „Europa 2020”, czyli inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu
-interaktywna – służy budowaniu wspólnoty na rzecz innowacyjności w obrębie miasta oraz w relacjach z innymi miastami.

Zgłoszenia mogą nadsyłać miasta z państw członkowskich UE i krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań. Do nagrody mogą pretendować miasta, których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. i które przedstawią inicjatywy realizowane co najmniej od 1 stycznia 2010 r. W przypadku państw, w których nie ma miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, do udziału w konkursie dopuszczone jest największe miasto w kraju.

Zainteresowane miasta zachęcamy do zapoznania się ze stroną na temat konkursu, na której znajdą przydatne informacje oraz regulamin konkursu. Pytania dotyczące zgłoszeń można również nadsyłać na adres: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Kontekst

Innowacje są kluczem do wzrostu gospodarczego i konkurencyjności firm, dlatego zajmują centralne miejsce w strategii „Europa 2020”. Unia Europejska dąży zresztą do tego, by stać się „Unią innowacji”.

Za pomocą polityki w dziedzinie badań i innowacji oraz polityki regionalnej UE od lat promuje inteligentny i zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Następny unijny program w dziedzinie badań i innowacji „Horyzont 2020” będzie realizowany w latach 2014–2020. Zostanie w nim położony jeszcze bardziej niż dotychczas nacisk na finansowanie „łańcucha innowacji” – od odkrycia naukowego po prace nad rozwiązaniami odpowiadającymi potrzebom rynku. Również wsparcie finansowe udostępnione w ramach polityki regionalnej będzie w większej mierze przeznaczane na badania i innowacje, takie jak budowa infrastruktury badawczej.

źródło i więcej informacji: Link