Staże w Delegacjach

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisja Europejska opracowały prestiżowy program (Junior Professionals In Delegation, JPD), który daje wysoko kwalifikowanym specjalistom z państw członkowskich Unii Europejskiej szansę odbycia stażu w delegacjach UE na całym świecie. Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia doświadczenia w pracy w delegacjach oraz dogłębnego zrozumienia ich roli w realizacji polityki zewnętrznej UE.

Co 18 miesięcy, ESDZ i KE otwierają nabór na staż w delegacjach unijnych. W obecnej rundzie 2015-2016, szansę dostało 83 młodych specjalistów. Nabór na staże, które rozpoczną się w marcu 2016, właśnie został ogłoszony i potrwa do 30 czerwca br.

Kto może kandydować?

Kandydaci ubiegający się o staż powinni:

być obywatelami Unii Europejskiej;
posiadać co najmniej tytuł naukowy magistra lub jego ekwiwalent w dziedzinie istotnej dla działalności delegacji;
posługiwać się w stopniu zaawansowanym językiem angielskim i/lub francuskim; znajomość innych języków będzie atutem;
wykazać duże zainteresowanie i motywację do pracy w delegacji;
doświadczenie zawodowe, zajęcia dodatkowe, jak np. wolontariat lub publikacje będą ważnym atutem.
Gdzie można odbywać staż?

Młodzi Specjaliści mogą pracować w jednej ze 139 delegacji w sekcji:

ESDZ – zadania polityczne, prasowe i informacyjne
KE – zadania związane z zarządzaniem pomocą, handlem, sprawami ekonomicznymi
Liczba miejsc dostępnych w 2016 r.

W turze 2015-2016 ESDZ i WE sfinansują łącznie minimum 56 grantów (dwa z każdego państwa członkowskiego): 28 grantów w ESDZ i 28 w KE. Dodatkowe stanowiska mogą być finansowane z dobrowolnych składek państw członkowskich UE.

Szczegółowy opis sposoby aplikowania i procesu selekcji znajduje się na stronie programu:

www.eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations

Wybranym kandydatom zostanie zaoferowany dziewięciomiesięczny kontrakt z możliwością przedłużenia na kolejne dziewięć miesięcy.

Stażyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie składające się z:

grantu w wysokości 1300 euro;
dodatku mieszkaniowego w wysokości 1000 euro;
dodatku związanego z warunkami życia – od 10 do 35 proc. w zależności od delegacji.
Dodatkowo stażyści otrzymają:

jednorazową pomoc ze względu na koszty zmiany miejsca zamieszkania w wysokości 2000 euro;
zwrot kosztów transportu, do 2500 euro;
500 euro na każde 9 miesięcy na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

INFOGRAFIKA EUROPEJSKICH SŁUŻB DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH