Sprawdź się w unijnym quizie!
Eurostat Quiz sprawdza wiedzę w dziewięciu obszarach tematycznych:

1. Statystyki ogólne i regionalne
2. ekonomia i finanse
3. populacja i warunki socjalne
4. przemysł i usługi,
5. rolnictwo i rybołówstwo
6. handel międzynarodowy
7. transport
8. środowisko i energia
9. nauka i technologia.

Zasady są bardzo proste – by grać dalej należy udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie w każdej z dziedzin. W razie pomyłki trzeba odpowiadać na kolejne pytania z danego obszaru – aż do skutku. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymuje się punkty. Na cały test przewidziano siedem minut, ale jeśli gracz rozwiąże zadania z dziewięciu kategorii szybciej, otrzymuje punkty premiowe za pozostały czas. Na podstawie wyników końcowych tworzy się ranking najlepszych rezultatów.

Quiz to forma zdobycia wiedzy o różnych państw członkowskich. Poprzez zabawę można dogłębnie poznać UE i zdobyć cenne wskazówki dotyczące specyfiki poszczególnych miejsc.

Gra jest dostępna w trybie online lub za pośrednictwem aplikacji Apple lubAndroid.