Spory łatwiejsze do rozstrzygnięcia
Sposobem konsumentów na dokonanie najkorzystniejszych zakupów na rynku wewnętrznym UE jest polowanie na okazje poza granicami własnego kraju. Dzięki zakupom w internecie takie okazyjne oferty stają się jeszcze łatwiej dostępne. Jednak czasem sprawy mogą się skomplikować: można napotkać problemy związane z samym towarem albo z jego dostawą. Aby umożliwić unikanie złożonych, kosztownych i długotrwałych procedur prawnych, Unia Europejska ułatwia konsumentom w Europie dostęp do wymiaru sprawiedliwości, tak aby mogli oni skutecznie egzekwować swoje prawa.

Jednym z rozwiązań umożliwiających rozstrzyganie sporów transgranicznych dotyczących roszczeń o wartości do 2 tys. euro jest europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń Link. Jednak przedstawione dzisiaj sprawozdanie Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich pokazuje, że ta przyjazna dla użytkowników procedura, dostępna od 1 stycznia 2009 r., jest rzadko wykorzystywana. Ten stan rzeczy wynika głównie z tego, że sędziowie nie wiedzą o istnieniu tego postępowania – Komisja zamierza więc podjąć intensywne działania, aby to zmienić.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, stwierdziła: – Europejscy konsumenci powinni czuć się pewnie, kupując towary i usługi na jednolitym rynku bez podejmowania dodatkowego ryzyka. W przypadku problemów powinni móc dochodzić swoich roszczeń w sądach Unii Europejskiej w szybki i prosty sposób. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń umożliwia konsumentom odzyskanie pieniędzy z zagranicy. Ale potrzeba dalszych wysiłków, aby postępowanie to funkcjonowało właściwie, przynosząc korzyści konsumentom. Państwa członkowskie powinny zapewnić znajomość tego postępowania przez swoich sędziów, tak aby mogło ono pomóc obywatelom w skutecznym dochodzeniu swoich roszczeń.

Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: – Konsumenci, którzy korzystają z możliwości oferowanych przez jednolity rynek, powinni mieć oparcie w różnych skutecznych i wydajnych środkach odwoławczych. Jestem rozczarowany widząc, jak niski jest poziom pomocy dla konsumentów, którzy próbowali skorzystać z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Dzisiaj liczą się nawet drobne kwoty i nieotrzymanie odpowiedniej rekompensaty przez konsumentów odbija się na ich kieszeni, podkopuje zaufanie i spowalnia wzrost w Europie.