Spadek ponad granicami

Nowe rozporządzenie mające zastosowanie w postępowaniu spadkowym o wymiarze transgranicznym, zaproponowane przez Komisję Europejską i formalnie przyjęte przez państwa członkowskie UE w ostatnim miesiącu, zostaną opublikowane jutro w Dzienniku Urzędowym. Oznacza to, że staną się one prawem UE.

Po ułatwieniach dla par uczestniczących w postępowaniu rozwodowym o wymiarze transgranicznym podjęliśmy działania na rzecz podobnych ułatwień dla rodzin, które muszą sobie radzić z aspektami prawnymi straty bliskiej osoby – powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Komisji.

Jej zdaniem, odrębne przepisy w sprawie dziedziczenia w poszczególnych krajach UE doprowadzały do powstania bardzo skomplikowanej i złożonej sytuacji prawnej. Nowe przepisy upraszczają postępowanie i wprowadzają pewność prawną, z której skorzystają obywatele. Dzięki obowiązywaniu tego rozporządzenia UE łatwiej będzie określić, które prawo należy zastosować w danej sprawie.

To jeden z przykładów działań Unii Europejskiej służących rozwiązywaniu trudności prawnych w sprawach dnia codziennego oraz umożliwiających ponoszenie niższych wydatków przez Europejczyków – podsumowuje komisarz Reding.

Dzięki nowym przepisom znacznie prościej jest rozstrzygać sprawy spadkowe o wymiarze międzynarodowym poprzez jednolite kryterium określania tak właściwości organów, jak i prawa mającego zastosowania w sprawach o wymiarze transgranicznym: kryterium tym będzie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej.

Tworzą one również możliwość zaplanowania spraw spadkowych z wyprzedzeniem, z pełnym zaufaniem do obowiązujących przepisów. W przepisach przewidziano również europejski certyfikat spadkowy, który umożliwi potwierdzenie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Unii.

Będzie to znaczny postęp w porównaniu z obecną sytuacją, w której obywatele napotykają niekiedy wielkie trudności w wykonywaniu swoich praw. W konsekwencji postępowanie stanie się szybsze i tańsze, a zainteresowane osoby nie stracą tyle czasu i pieniędzy na opłaty prawne.