Solidarni ze światem

Wyniki badania opinii publicznej przedstawił komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs.

Wynika z nich, że 64 proc. Polaków uważa, że kraje Unii Europejskiej powinny zwiększyć pomoc na rzecz walki z ubóstwem na świecie.

Jednak tylko co trzeci Polak (29 proc.) byłby skłonny zapłacić więcej za zakupy, jeśli dochód wspierałby ludność z krajów ubogich (np. produkty “Fair Trade”). Jest to znacznie poniżej średniej unijnej, która wynosi 44 proc.

– Z zadowoleniem obserwuję, że dla większości Europejczyków solidarność pozostaje głęboko zakorzenioną wartością, choć sami mogą zmagać się z trudną sytuacją ekonomiczną. Unia Europejska już wkrótce ma podjąć decyzję w sprawie swojego budżetu na kolejnych siedem lat. Opinia publiczna wysyła przywódcom państw jednoznaczny sygnał: nie należy gromadzić oszczędności kosztem najbiedniejszych na całym świecie – powiedział komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs. – Polacy po raz kolejny demonstrują swoją solidarność z najuboższymi na świecie. Liczę, że Polska będzie aktywnie wspierać unijną politykę pomocy dla najuboższych, którzy żyją za mniej niż 1 euro na dzień.