Śledzone konta terrorystów
Ponad dwa lata od wejścia w życie programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP), program i przewidziane w nim zabezpieczenia działają prawidłowo. Tak wynika z drugiego przeglądu wdrażania programu przeprowadzonego przez UE i USA w dniach 1 lutego 2011 r. – 30 września 2012 r.

Z zadowoleniem przyjęłam ocenę; daje ona kompleksowy i realistyczny obraz działania systemu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Prowadzenie takich regularnych przeglądów gwarantuje, że prywatność i dane obywateli UE są odpowiednio chronione. Budowanie zaufania do systemu, który zwiększa nasze bezpieczeństwo, ma kluczowe znaczenie – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Komisja przedstawiła sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu omówienia jego głównych wniosków.

Przegląd potwierdził wyraźną wartość dodaną programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów w zapobieganiu terroryzmowi i w walce z nim. Coraz bardziej korzysta z niego także Unia Europejska. Program jest też w dalszym ciągu dobrze chroniony i zarządzany na podstawie zestawu skutecznych zabezpieczeń.

Wyjątkowo uderzającym przykładem podanym w przeglądzie jest sprawa A. Breivika w Norwegii. Dzięki informacjom z programu TFTP norwescy i europejscy śledczy, w tym Europol, w kilka godzin zidentyfikowali kanały, których Breivik użył do gromadzenia funduszy wykorzystanych do przygotowania brutalnych ataków. Ponadto, w oparciu o dane TFTP zgromadzone w sprawie Breivika, władze Finlandii aresztowały osobę przygotowującą podobny atak terrorystyczny zanim zdążyła ona wcielić swoje plany w życie. W sprawozdaniu zwrócono też uwagę na inne sprawy, w których najważniejsze wskazówki pochodziły z programu TFTP.

Zalecenia przedstawione w pierwszym sprawozdaniu z 2011 r. w znacznym stopniu zrealizowano i w ten sposób poprawiono wdrażanie umowy. Wprowadzono wiele ulepszeń, przede wszystkim w zakresie weryfikacji i dozoru – wzmocniono m.in. zespół zajmujący się nadzorem. Momentami zmiany te przekraczają wręcz wymagania umowy.

źródło i więcej informacji: Link