Sezon turystyczny 2011
Powyższe wyniki uwzględnione w nowym badaniu Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do turystyki, a także inne wskaźniki, dowodzą, że branża turystyczna w pełni podniosła się z kryzysu gospodarczego. Większość nadal wybiera tradycyjne ośrodki turystyczne (58%), ale 28% zamierza odkrywać miejsca, które dopiero niedawno stały się atrakcją turystyczną. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani przedstawił dziś wyniki Eurobarometru podczas europejskiej konferencji na temat turystyki zorganizowanej w Budapeszcie pod patronatem prezydencji węgierskiej.Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: Fakt, że Europę jako miejsce swoich wakacji wybiera 58% mieszkańców UE, świadczy o tym, że branża turystyczna stopniowo wychodzi z kryzysu i ponownie staje się rosnącą gałęzią gospodarki.

Do najważniejszych wniosków nowego badania Eurobarometru należą:

  • Najpopularniejsze ośrodki: najczęściej wymienianym celem podróży wakacyjnych w 2011 r. są Włochy (11,5%). Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania, którą wskazało 8,6% respondentów, a za nią Francja (8,2%). 23% unijnych obywateli nie podjęło jeszcze decyzji co do miejsca, w którym spędzą wakacje.
  • Stała tendencja do odkrywania Europy i własnego kraju: w 2011 r. 58% Europejczyków planuje spędzić urlop we własnym kraju lub w innym państwie UE.
  • Rosnący apetyt na podróże: w 2010 r. blisko trzy czwarte obywateli UE (73% w porównaniu do 69% w roku ubiegłym) podróżowało dla własnej przyjemności lub w sprawach zawodowych. Najwięcej podróżują mieszkańcy Finlandii (89 %), Danii (87%), Holandii i Szwecji (po 87%), Luksemburga (85%) i Norwegii (84%).
  • Liczy się „atrakcyjność miejsca”: 32% ankietowanych uznało ją za najważniejszy czynnik przy wyborze celu wyjazdu na urlop. Nieco mniej osób wskazało „dziedzictwo kulturowe” (27%) oraz „możliwości rozrywki” (14%).
  • „Wypoczynek i rekreacja” są główną motywacją do wyjazdu dla ponad jednej trzeciej osób podróżujących dla przyjemności (36%). Wiele osób wybiera także „słońce i plażę” (18%) lub „odwiedziny u przyjaciół i krewnych” (17%).
  • Wyjazd indywidualny: ponad połowa unijnych obywateli (57%) zorganizowała swój urlop we własnym zakresie. Samodzielne planowanie wyjazdu jest jeszcze popularniejsze w krajach kandydujących – Turcji (80%), Islandii (79%) i Chorwacji (78%).

Badanie sondażowe przeprowadzone w lutym 2011 r. objęło ponad 30 tysięcy losowo wybranych osób w wieku co najmniej 15 lat w 27 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii, Islandii, Chorwacji, Turcji oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Już trzeci rok z rzędu Komisja podejmuje tak szeroko zakrojone badanie, które oferuje wszystkim zainteresowanym podmiotom działającym w branży turystycznej bogaty zbiór porównywalnych informacji z podziałem na państwa i kategorie demograficzne.

Komisja Europejska przeprowadza tego typu sondaż raz w roku od 2008 r., aby monitorować krótko- i długotrwałe tendencje w stosunku Europejczyków do podróży i turystyki. Badanie to pozwala Komisji i zainteresowanym podmiotom szybko reagować na zmiany popytu na usługi turystyczne, stanowiąc ważny instrument kształtowania polityki w zakresie turystyki oraz planowania w branży turystycznej, w szczególności w odniesieniu do rodzajów turystyki i miejsc najchętniej odwiedzanych przez turystów.

Informacje podstawowe

Według danych Eurostatu do ogólnego wzrostu w 2010 r. przyczyniły się głównie pobyty turystów zagranicznych: największe ożywienie odnotowały hotele i podobne placówki (+5,1%); mniejszy wzrost dotyczył turystów krajowych (+1,1%). Wzrost w 2010 r. liczby wszystkich noclegów oraz noclegów dla gości zagranicznych skompensował w około dwóch trzecich spadek tych wielkości w latach 2008 i 2009. Liczba noclegów wykupionych przez turystów krajowych, na którą kryzys wpłynął w mniejszym stopniu, osiągnęła w 2010 r. rekordowy poziom.

Więcej informacji:

Pełny tekst sprawozdania z badania Eurobarometru na temat stosunku Europejczyków do turystyki w 2011 r. („The attitudes of Europeans towards tourism 2011”)

Europejska konferencja na temat turystyki (European Tourism Stakeholders Conference)