Serwis X pod lupą KE

Służby Komisji Europejskiej formalnie skierowały do serwisu X wniosek o udzielenie informacji na podstawie aktu o usługach cyfrowych.

Serwis X pod lupą KE

Wniosek ten jest następstwem informacji otrzymanych przez służby Komisji na temat domniemanego rozpowszechniania nielegalnych treści i dezinformacji, w szczególności rozpowszechniania treści o charakterze terrorystycznym i nacechowanych przemocą oraz nawoływania do nienawiści. Wniosek dotyczy również zgodności z innymi przepisami aktu o usługach cyfrowych.

Po uznaniu go za bardzo dużą platformę internetową serwis X jest zobowiązany do przestrzegania pełnego zestawu przepisów wprowadzonych na mocy aktu o usługach cyfrowych od końca sierpnia 2023 r., w tym oceny i ograniczania ryzyka związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, dezinformacją, przemocą ze względu na płeć oraz wszelkich negatywnych skutków dla korzystania z praw podstawowych, praw dziecka, bezpieczeństwa publicznego i dobrostanu psychicznego.

W tym konkretnym przypadku służby Komisji badają przestrzeganie przez X aktu o usługach cyfrowych, w tym w odniesieniu do polityki i działań serwisu dotyczących zgłoszeń nielegalnych treści, rozpatrywania skarg, oceny ryzyka i środków mających na celu ograniczenie zidentyfikowanego ryzyka. Służby Komisji są uprawnione do zwrócenia się do serwisu X o dalsze informacje w celu sprawdzenia, czy przepisy są prawidłowo wdrażane.

Co dalej?

Serwis X musi przekazać służbom Komisji wymagane informacje do 18 października 2023 r. w odniesieniu do kwestii związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem protokołu reagowania kryzysowego serwisu X, a do 31 października 2023 r. – w odniesieniu do pozostałych kwestii. Na podstawie oceny odpowiedzi serwisu X Komisja podejmie kolejne kroki. Mogłyby one obejmować formalne wszczęcie postępowania na podstawie art. 66 aktu o usługach cyfrowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 aktu o usługach cyfrowych Komisja może nałożyć grzywny za dostarczenie nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacje w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji. W przypadku braku odpowiedzi ze strony serwisu X Komisja może zażądać informacji w drodze decyzji. W takim przypadku brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może prowadzić do nałożenia okresowych kar pieniężnych.

Kontekst

Akt o usługach cyfrowych jest podstawą strategii cyfrowej UE i ustanawia bezprecedensowy nowy standard rozliczalności platform internetowych w odniesieniu do dezinformacji, nielegalnych treści, takich jak nielegalne nawoływanie do nienawiści, i innych zagrożeń społecznych. Zawiera on nadrzędne zasady i solidne gwarancje wolności wypowiedzi i innych praw użytkowników.

25 kwietnia 2023 r. Komisja wyznaczyła 19 bardzo dużych platform internetowych (VLOP) i bardzo dużych wyszukiwarek (VLSE) ze względu na liczbę użytkowników powyżej 45 mln, czyli 10 proc. ludności UE. Usługi te muszą być zgodne z pełnym zestawem przepisów wprowadzonych aktem o usługach cyfrowych od końca sierpnia 2023 r.