Seminarium “Unia Europejska wobec Kryzysu Migracyjnego”

4 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych zorganizowaliśmy seminarium na temat “Unia Europejska wobec Kryzysu Migracyjnego”

Naszym prelegentem był dr Rafał Raczyński z Uniwersytetu Gdańskiego

Kryzys migracyjny to nadal aktualny problem, z którym próbuje walczyć Unia Europejska. Dr Raczyński nakreślił kontekst i podłoże kryzysu. Wskazał na problemy z jakimi spotkała się Unia w rozwiązywaniu sytuacji i w jaki sposób obecnie stara się wdrożyć nowe działania, próbując pogodzić interesy różnych państw członkowskich.

Wydarzenie przyciągnęło wielu studentów, nawet z kierunków, którym niekoniecznie bliskie są tematy polityczne- między innymi studenci Filologii.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez punkt EUROPE DIRECT Gdańsk we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.