Seminarium “Unia Europejska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę”

20 listopada na Wydziale Nauk Społecznych zorganizowaliśmy seminarium na temat: “Unia Europejska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę”

Naszą prelegentką była dr hab. Valentyna Hodlevska- Profesor UG na Wydziale Nauk Społecznych

Wojna w Ukrainie jest nadal ważnym tematem, zwłaszcza w kontekście polityki na arenie międzynarodowej oraz aktualnych wydarzeń na świecie. Dr Hodlevska podkreśliła znaczenie działań wspierających walkę z rosyjską agresją ze strony Unii Europejskiej jak i innych państw oraz zwróciła uwagę na ich ważność w kontekście przywrócenia stabilnej sytuacji na świecie.

W wydarzeniu brali udział studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz uczniowie klas europejskich z XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Uczestnicy wykazali się dużym zainteresowaniem tematem, a podczas spotkania nawiązała się ciekawa dyskusja między studentami a prowadzącą.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez punkt EUROPE DIRECT Gdańsk we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.