Rzecznik pyta o inicjatywy
Emily O’Reilly, europejski ombudsman, przedstawiła propozycje mające na celu wzmocnienie roli europejskich inicjatyw obywatelskich (ECI) tak, by miały większe znaczenie w demokratycznej debacie politycznej na poziomie europejskim. Rzecznik apeluje o lepsze wytyczne dla organizatorów ECI, większe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zwiększenia nacisku na państwa członkowskie, aby mieć pewność, że wszyscy obywatele UE mogą podpisać ECI, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Komisja zrobiła wiele, aby procedura ECI była przyjazna dla obywatela. Jednakże, można zrobić więcej, aby zapewnić organizatorom europejskich inicjatyw obywatelskich poczucie, że ich wysiłki, aby zebrać milion podpisów są opłacalne i że debata polityczna na poziomie europejskim uwzględnia ich inicjatywy, nawet, jeśli konkretne projekty nie prowadzą do tworzenia nowych przepisów UE. Potrzebujemy bardziej skutecznego dialogu z organizatorami ECI na różnych etapach inicjatyw, jak i bardziej przejrzystego procesu podejmowania decyzji w odniesieniu do tego, jakie działania Komisja przyjmuje jako ECI – wyjaśnia Emily O’Reilly.

Jedenaście propozycji poprawy ECI

Europejska inicjatywa obywatelska działa od kwietnia 2012. Od tego czasu trzem projektom udało się zebrać niezbędny milion podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Najnowsza inicjatywa “Stop wiwisekcji” proponuje przepisy unijne mające na celu wycofywanie doświadczeń na zwierzętach.

W grudniu 2013 roku Rzecznik rozpoczęła badanie funkcjonowania ECI, uwzględniając w tym z konsultacje społeczne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można poprawić funkcjonowanie inicjatyw.

Po przeanalizowaniu opinii Komisji o swoich konsultacjach, ombudsman sformułowała jedenaście propozycji dotyczących ECI. Zwraca się do Komisji o uzasadnienie tych decyzji, w których odrzucono ECI oraz o wyjaśnienia wyborów politycznych Komisji w odniesieniu do dalszych działań związanych z ECI, które uzyskały milion podpisów. Rzecznik wzywa także Komisję do poprawy systemu online do zbierania podpisów, a także kontroli jakości w celu zapewnienia, że informacje o finansowaniu i sponsoringu są poprawne.

Ze względu na różne zasady zbierania podpisów w państwach członkowskich, nie wszyscy obywatele UE są obecnie w stanie podpisać inicjatywy. Rzecznik apeluje do Komisji, aby po raz kolejny zaproponowała prostsze i jednolite wymagania dla wszystkich państw członkowskich.

Pełna lista propozycji dostępna jest tutaj.