Rynek narkotyków
Europa wkracza w nową, znaczącą erę, jeżeli chodzi o podaż nielegalnych narkotyków i popyt na nie: rozwój sytuacji stanowi wyzwanie dla realizowanej obecnie polityki i podejmowanych działań. Taki wniosek płynie z pierwszego sprawozdania dotyczącego rynków narkotykowych w UE, które sporządzone zostało wspólnie przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europol. Obie agencje UE połączyły swoje siły, aby opracować pierwszą strategiczną analizę europejskiego rynku nielegalnych narkotyków w ujęciu całościowym.

W swoim sprawozdaniu opisują one rynek, który jest w coraz większym stopniu rynkiem dynamicznym, innowacyjnym i szybko reagującym na wyzwania. Jest to rynek, który wymaga równie dynamicznej, innowacyjnej i elastycznej reakcji.

Sprawozdanie ujawnia „zmieniające się oblicze przestępczości zorganizowanej w Europie”: w przeszłości rynek narkotykowy na terytorium UE skupiał się wokół określonych narkotyków, które wyspecjalizowani przestępcy przemycali wzdłuż dobrze znanych tras. Obecny rynek jest natomiast bardziej „płynny”, coraz częściej wytyczane są nowe trasy, zaś przesyłki coraz częściej zawierają różnorodne substancje.

– Bieżące sprawozdanie ujawnia coraz bardziej zintegrowany charakter współczesnego europejskiego rynku narkotykowego; jest to jedno z najbardziej złożonych i postępujących zjawisk przestępczych naszych czasów. Zorganizowane grupy przestępcze coraz częściej zajmują się rozprowadzaniem różnych substancji jednocześnie i coraz większe jest prawdopodobieństwo, że będą łączyć swoje siły – ocenia unijna komisarz ds. wewnętrznych Cecilia Malmström, prezentując ustalenia określone w sprawozdaniu.

Jak dodaje, zróżnicowaniu ulega również sam przemyt narkotyków, zarówno jeżeli chodzi o złożoność wybieranych tras, jak i rodzaj narkotyków przerzucanych tymi trasami. Jej zdaniem, wymaga to zwiększonego współdziałania na szczeblu UE, bo działania podejmowane na szczeblu krajowym nie są wystarczające, nawet jeżeli są one szeroko zakrojone.

źródło i więcej informacji: Link