Rusza Zielony Tydzień
Podmioty zajmujące się ochroną środowiska, organizacje pozarządowe, przedstawiciele rządów i urzędnicy instytucji UE będą szukać rozwiązań dla kluczowych kwestii związanych z powietrzem, takich jak ochrona jakości powietrza w kontekście rosnącej produkcji przemysłowej i energetycznej, zwiększenia ruchu drogowego i rozwoju urbanizacji, spalania paliw kopalnych i zmian klimatu. Wszystkie sesje konferencji są transmitowane na żywo w internecie.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Zanieczyszczenie powietrza jest często niewidoczne, ale jego skutki są namacalne. Kiedy jakość powietrza znacznie spada, płacimy wysoką cenę w postaci wzrostu śmiertelności, wysokich kosztów medycznych i spadku wydajności pracy związanego ze zwolnieniami chorobowymi. Zielony Tydzień to ważna platforma, w ramach której politycy, przedstawiciele społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, instytucje publiczne i firmy mogą dzielić się pomysłami, jak poprawić jakość powietrza, które wdychamy. Jesteśmy zawsze otwarci na propozycje dotyczące polepszenia obowiązujących przepisów.

Organizacje i firmy zademonstrują swoje najlepsze praktyki na 40 stoiskach wystawowych. Równolegle organizowane będą takie imprezy, jak pokaz na świeżym powietrzu pojazdów na paliwa alternatywne czy jazdy próbne samochodami elektrycznymi. Podczas Zielonego Tygodnia odbędzie się również uroczystość wręczenia nagród w ramach programu LIFE (najlepsze projekty w kategoriach „Przyroda” i „Środowisko”).

Komisarz Potočnik ogłosił rok 2013 Rokiem Powietrza. W tym roku Komisja przeprowadza przegląd swojej polityki w tej dziedzinie, poszukując zwłaszcza sposobów poprawy jakości powietrza, które wdychamy. Pomimo postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach, na najgęściej zaludnionych obszarach UE nadal często przekracza się niektóre normy jakości powietrza, zwłaszcza pod względem takich zanieczyszczeń jak cząstki stałe, ozon w warstwie przyziemnej i dwutlenek azotu.

Jesienią wyniki przeglądu zostaną wykorzystane jako podstawa dla nowej wersji strategii UE na rzecz jakości powietrza, obejmującej nowe i potwierdzone cele na rok 2020 i lata następne, a także listę głównych inicjatyw i instrumentów, które pozwolą na osiągnięcie tych celów.

źródło i więcej informacji:
Link