Rusza zielony tydzień!

Organizacje i przedsiębiorstwa zaprezentują najlepsze rozwiązania na wystawie obejmującej 52 stoiska, a pokazy filmów „La Soif du monde”, „Oceans” i „Africa Turns Green” stanowią tylko jeden z przykładów licznych imprez towarzyszących.

W tym tygodniu rozdane zostaną również Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko, które przyznaje się innowacyjnym firmom, łączącym z powodzeniem innowacje i konkurencyjność, a zarazem utrzymującym wysoki poziom ekologiczności. Odbędzie się także 3. Europejska konferencja w sprawie wody, będąca spotkaniem zainteresowanych stron na wysokim szczeblu.

Woda to dosłownie życiodajny zasób, a działalność człowieka wywiera na nią ogromny wpływ. Mam nadzieję, że podczas Zielonego Tygodnia zgromadzone tu setki ekspertów i zainteresowanych stron przyczynią się do rozwoju istniejących polityk oraz opracują nowe rozwiązania, tak aby można było zachować ten cenny zasób dla nas wszystkich – stwierdził komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Przeprowadzone niedawno przez Komisję Europejską badanie wykazuje, że siedmiu na dziesięciu Europejczyków uważa, że kwestie związane z wodą są poważnym problemem. Zanieczyszczenia ze źródeł punktowych i rozproszonych, nadmierne pobieranie wody oraz zmiany w rzekach i jeziorach stanowią zagrożenie dla wysiłków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód europejskich do 2015 r.

Związane z wodą katastrofy naturalne, takie jak susze i powodzie, stały się bardziej powszechne i dotkliwe w znacznej części naszego kontynentu, a ich dotkliwość i częstotliwość jeszcze wzrośnie na skutek zmiany klimatu i zmian w użytkowaniu gruntów. W ramach Zielonego Tygodnia zostanie przedstawiony przegląd polityki UE w obszarze gospodarki wodnej, a zainteresowane strony rozważą, w jaki sposób należy ją rozwijać, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom.