Rusza nabór do Nagrody im. Lorenza Natalego 2024 dla dziennikarzy

Dziennikarze mogą już ubiegać się o Nagrodę im. Lorenza Natalego 2024, prestiżowe wyróżnienie dziennikarskie UE. Wnioski za reportaże na tematy związane m.in. z klimatem, cyfryzacją, równouprawnieniem i migracją można składać do północy 30 czerwca.

Rusza nabór do Nagrody im. Lorenza Natalego 2024 dla dziennikarzy

Od dziś dziennikarze mogą ubiegać się o Nagrodę im. Lorenza Natalego 2024, sztandarową nagrodę dziennikarską UE, przedstawiając kwalifikujące się historie. Dziennikarze informujący o kwestiach związanych z klimatem, środowiskiem i energią, cyfryzacją i infrastrukturą, równouprawnieniem płci, rozwojem społecznym, migracją i przymusowymi wysiedleniami, pokojem i sprawowaniem rządów, zrównoważonym wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem oraz młodzieżą mogą składać wnioski online do północy 30 czerwca.

Jak wziąć udział?

Dziennikarze mogą zgłaszać prace pisemne, audiowizualne lub multimedialne w jednej z następujących kategorii:

•    Nagroda dla najlepszego wschodzącego dziennikarza: Zgłaszanie przez dziennikarzy w wieku od 18 do 25 lat w momencie zgłoszenia i publikowanie przez media z siedzibą w którymkolwiek z kwalifikujących się krajów.

•    Nagroda Dziennikarstwa Śledczego: Raporty publikowane przez media z siedzibą w jednym z kwalifikujących się krajów, których celem jest ujawnienie poważnych problemów, takich jak przestępstwa, niesprawiedliwość, korupcja lub nadużycia korporacyjne, oraz ujawnienie ich opinii publicznej.

•    Nagroda dziennikarska za film fabularny: Sprawozdania publikowane przez media z siedzibą w jednym z kwalifikujących się krajów, koncentrujące się na zabawianiu, kształceniu, angażowaniu lub informowaniu odbiorców. Może to obejmować dogłębne spojrzenie na bieżące wydarzenie, sytuację, osobę lub grupę i może obejmować innowacje i rozwiązania obecnych wyzwań.

•    Nagroda specjalna: W edycji 2024 docenione zostaną prace fotoreportażowe opublikowane przez media z siedzibą w jednym z kwalifikujących się krajów.

Zgłoszenia można składać w dowolnym języku, ale należy do nich dołączyć tłumaczenie na jeden z języków konkursu: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub portugalski.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z usług są dostępne tutaj.

Wybór zwycięzców

Jury złożone z uznanych na całym świecie dziennikarzy i przedstawicieli kluczowych organizacji pozarządowych z całego świata wybierze zwycięzców w każdej kategorii. Każdy zwycięzca otrzyma 10 000 euro. Laureatowi kategorii Najlepszy Dziennikarz wschodzący zostanie również zaoferowane doświadczenie zawodowe/staż z partnerem medialnym.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagrody im. Lorenza Natalego w Brukseli w 2024 r.

Kontekst

Nagroda upamiętnia byłego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Lorenza Natalego, który w znacznym stopniu przyczynił się do promowania i wspierania europejskiej polityki rozwoju. Jego duch został utrzymany przy życiu dzięki Nagrodzie przez ponad trzy dekady, świętując dziennikarzy, których historie inspirują zmiany. Nagroda została po raz pierwszy ustanowiona przez Komisję Europejską w 1992 r.

Poprzedni zwycięzcy są wymienieni na stronie internetowejNagrody im. Lorenza Natalego.

Aby uzyskać więcej informacji

Złóż wniosek o Nagrodę im. Lorenza Natalego w 2024 r.

Strona internetowa Nagrody im. Lorenza Natalego

Dyrekcja Generalna ds. Partnerstw Międzynarodowych

Cytaty:

„Nagroda im. Lorenza Natalego jest wyrazem uznania dla kluczowej roli dziennikarzy w rzuceniu światła na fakty i ukazaniu ich prawdziwości. Zachęca dziennikarzy do oddawania głosu pozbawionym głosu, odkrywania nieopowiedzianych ludzkich historii i stania jako strażnicy wolności prasy. W ten sposób przyczyniają się do wspólnych wysiłków na rzecz budowania bardziej empatycznych, integracyjnych i zrównoważonych społeczeństw na rzecz lepszego świata.” Jutta Urpilainen, komisarz ds. partnerstw międzynarodowych

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Oryginał dostępny tutaj. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego. Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym