Rozwój ma wiele twarzy – KONKURS

Co to jest współpraca rozwojowa? Dlaczego warto się w nią angażować? W związku z trwającym Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkolne do udziału konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”. Zrealizujcie dwuminutowy film, który w prosty sposób pokaże ideę współpracy rozwojowej. Ale to nie wszystko – spot ma nawiązywać do kampanii społecznej, którą zaplanujecie.

Konkurs trwa od 1 września do 30 listopada 2015 r. Jego celem jest edukacja na temat współpracy rozwojowej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; podniesienie świadomości uczniów dot. idei i znaczenia współpracy rozwojowej realizowanej w różnych zakątkach świata przez Unię Europejską; skłonienie do refleksji nad tym, jakie działania rozwojowe warto wspierać. Chcemy zachęcić do refleksji nt. miejsca Unii Europejskiej w świecie i działań realizowanych przez poszczególne kraje członkowskie.

Zadaniem uczniów będzie udział w akcji edukacyjnej oraz przygotowanie pracy konkursowej – spotu i kampanii społecznej na temat współpracy rozwojowej.

Akcja edukacyjna

W czasie etapu edukacyjnego uczniowie: uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli na podstawie zaproponowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej zestawu materiałów edukacyjnych (scenariuszy lekcji, filmów, multimediów, ćwiczeń itp.) w celu zrozumienia pojęcia, koncepcji i form współpracy rozwojowej, szczególnie z uwzględnieniem przykładów zaangażowania w tę pomoc Unii Europejskiej oraz przygotowania się do zaplanowania i realizacji kampanii społecznej.

Etap ten będzie wprowadzał uczniów w tematykę roku i zwracał uwagę na argumenty przekonujące do podejmowania współpracy rozwojowej, pogłębiał wiedzę uczniów na temat wybranych obszarów współpracy rozwojowej oraz konkretne przykłady zaangażowania w nią UE. Źródłem i motywem przewodnim akcji edukacyjnej będą materiały i obszary proponowane na stronie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (https://europa.eu/eyd2015/pl) oraz zasoby własne CEO (http://www.ceo.org.pl/pl/koss/rozwojmawieletwarzy)

W trakcie tego etapu uczniowie będą mogli także korzystać z materiałów edukacyjnych dotyczących planowania i realizacji kampanii społecznych.

Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w 3 webinariach (konferencjach online) z ekspertami, pozwalających na udział w wirtualnej lekcji. Jednorazowo będzie mogło w niej wziąć udział do 50 szkół. Pierwsze dwa webinaria będą poświęcone tematyce współpracy rozwojowej. Celem trzeciego webinarium będzie wsparcie uczniów w planowaniu i przygotowaniu kampanii. Wszystkie materiały edukacyjne oraz informacje o webinariach pojawią się na stronie:http://www.ceo.org.pl/pl/koss/rozwojmawieletwarzy oraz na stronie www.rozwojmawieletwarzy.eu

okladka_broszury

Konkurs

Zadaniem konkursowym uczniów będzie przygotowanie dwuminutowego spotu kampanii społecznej, który w prosty sposób będzie ukazywał ideę współpracy rozwojowej i zachęcał odbiorców do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz rozwoju w ramach określonych przez Organizatorów obszarów, nawiązujących do zagadnień proponowanych spośród tematów miesiąca ERR (np. Edukacja; Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy, godna praca i przedsiębiorstwa; Bezpieczeństwo żywności (jak walczyć z głodem na świecie); Demografia i migracja; Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu; Pokój i bezpieczeństwo) oraz zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej z wykorzystaniem powstałego spotu. Kampania ma pogłębiać wiedzę odbiorców na temat współpracy rozwojowej i pokazywać, dlaczego warto popierać taką formę pomocy. Uczniowie będą musieli umieścić swój spot, wraz z odpowiednim opisem w serwisie internetowym (np. serwisie YouTube lub Vimeo).

Częścią zadania konkursowego jest również opis przeprowadzonej kampanii społecznej według określonych przez Organizatorów kryteriów w specjalnym formularzu. W formularzu tym uczniowie będą zobowiązani także umieścić link do przygotowanego spotu.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do konkursu należy do 30 listopada 2015 wypełnić i przesłać formularz elektroniczny z dokładnymi danymi, linkiem do filmu i opisem kampanii.

Linki

Regulamin konkursu – pełna wersja msw8 - 121 KB [121 KB] .

Formularz zgłoszeniowy.

Informacje na temat Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015

Akcję edukacyjną i konkurs zakończymy w Tygodniu Edukacji Globalnej. Więcej informacji o akcji edukacyjnej i konkursie znajdziecie na stronach:
www.ceo.org.pl/koss/rozwojmawieletwarzy oraz www.ec.europa.eu/polska. Pytania kierujcie na adres:rozwoj@ceo.org.pl

Organizatorami akcji edukacyjnej i konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, w partnerstwie z Grupą Zagranica.