Rozmowy o Trybunale

Wypowiedź Pierwszego Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa po spotkaniu z premier Beatą Szydło

Chcę podziękować pani premier Szydło za zaproszenie mnie do Warszawy w ramach dialogu KE z Polską w zakresie praworządności. Chcę podziękować za wyrażenie silnego zaangażowania na rzecz praworządności i rozwiązania problemów wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pani premier wyraziła gotowość do kontynuacji dialogu z KE. My – Komisja Europejska – zrobimy wszystko, aby pomóc. W pełni zgadzam się z panią premier, która powiedziała, że to wewnętrzny problem Polski, którego rozwiązanie można wypracować tylko w Polsce. W interesie UE jest, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu, ponieważ uważamy, że w pełni funkcjonujące organy państwa gwarantują właściwe realizowanie rządów prawa.

Mając na uwadze, że pani premier otwarcie mówi, iż razem z innymi siłami politycznymi szuka sposobów na znalezienie rozwiązania, biorąc również pod uwagę pozytywny dialog toczący się od kilku tygodni, jestem przekonany, że poruszamy się naprzód w kierunku rozwiązania tego problemu. Jako KE zrobimy wszystko, aby tak właśnie się stało, będziemy pomagać wszystkim stronom tego konfliktu.

Polska jest bardzo ważnym krajem członkowskim UE i ma do odegrania wiodącą rolę w UE. Myślę, że doprowadzenie tego konfliktu do końca wyzwoli w Polsce więcej sił, które pozwolą wykorzystać jej potencjał lidera w UE. Będziemy kontynuowali dialog i mam nadzieję, niebawem doprowadzi on do rozwiązania konfliktu.

Więcej informacji: