Rośnie handel z Japonią

W pierwszym roku obowiązywania Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią odnotowano wzrost eksportu UE o ponad 6 proc. Porozumienie tworzy nowe możliwości dla unijnych przedsiębiorstw w zakresie eksportu usuwając większość ceł. – UE jest zaufanym partnerem umów dwustronnych dla ponad 70 krajów – przypomina komisarz Phil Hogan.

1 lutego 2020 r. mija rok od wejścia w życie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy obowiązywania umowy eksport UE do Japonii wzrósł o 6,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Przewyższa to wzrost w ostatnich trzech latach, który wynosił średnio 4,7 proc. (dane Eurostatu). W tym samym okresie eksport japoński do Europy wzrósł o 6,3 proc.

Komisarz do spraw handlu Phil Hogan powiedział: – Umowa handlowa między UE a Japonią przynosi korzyści obywatelom, pracownikom, rolnikom i przedsiębiorstwom w Europie i w Japonii. Otwartość, zaufanie i zobowiązanie do przestrzegania ustanowionych zasad przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu handlu. UE jest i pozostanie największym i najbardziej aktywnym blokiem handlowym na świecie. UE jest zaufanym partnerem umów dwustronnych dla ponad 70 krajów, w którymi tworzymy największą sieć współpracy handlowej na świecie.

W tym samym okresie w niektórych sektorach odnotowano jeszcze większy wzrost eksportu:

  • Eksport mięsa wzrósł o 12 proc., przy czym eksport wieprzowiny wzrósł o 12,6 proc., a mrożonej wołowiny – ponad trzykrotnie.
  • Eksport produktów mleczarskich zwiększył się o 10,4 proc. (przy czym wzrost eksportu masła wyniósł 47 proc.).
  • Eksport napojów wzrósł o 20 proc., przy czym eksport wina – o 17,3 proc.
  • W przypadku wyrobów skórzanych i odzieży odnotowano wzrost eksportu o odpowiednio 14 proc. i 9,5 proc.
  • Eksport urządzeń elektrycznych, takich jak urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia pamięciowe i obwody elektroniczne, wzrósł o16,4 proc.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią tworzy nowe możliwości dla unijnych przedsiębiorstw każdej wielkości w zakresie eksportu do Japonii. Usuwa znaczną większość ceł o wartości 1 mld euro, które co roku pobierano z tytułu eksportu z UE do Japonii. Po pełnym wdrożeniu umowy Japonia zniesie cła na 97 proc. towarów importowanych z UE, a wartość wymiany handlowej między UE i Japonią mogłaby wzrosnąć o niemal 36 mld euro rocznie.

Sektory, osiągną korzyści z Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, to na przykład:

  • Wyroby skórzane z Hiszpanii: Hiszpańska firma obuwnicza Masaltos prawie dwie trzecie swoich przychodów uzyskuje ze sprzedaży za granicą, w tym 4 proc. w Japonii. Firma ta stała się bardziej konkurencyjna na rynku japońskim, ponieważ umowa o partnerstwie gospodarczym przyczyniła się do obniżenia kosztów dla eksporterów produktów luksusowych.
  • Nasiona z Francji: HEMP-it jest francuską spółdzielnią rolniczą specjalizującą się w produkcji i kwalifikacji nasion. W ciągu ostatnich czterech lat współpracowała z Hokkaido Hemp Association, aby przywrócić tradycyjne uprawy konopi w Japonii. Umowa handlowa między UE a Japonią może pomóc w rozwoju współpracy HEMP-it i rolników japońskich dzięki stworzeniu odmian roślin niezawierających substancji THC.
  • Wołowina z Irlandii: Bord Bia, irlandzki urząd ds. żywności, promuje unijną wołowinę w ramach projektu współfinansowanego przez UE. Celem kampanii jest propagowanie w Japonii europejskich wysokich norm w zakresie bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego charakteru żywności. Dzięki umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią cła na wołowinę będą stopniowo obniżane do 9 proc. w okresie obowiązywania tej umowy. Oznacza to, że irlandzkie produkty z wołowiny będzie można sprzedawać po konkurencyjnych cenach.

Dalsze przykłady sektorów i przedsiębiorstw z innych państw członkowskich znajdują się tutaj.

Kontekst

Umowa stwarza nowe możliwości dla europejskich rolników i producentów żywności, przy jednoczesnej pełnej ochronie interesów UE. Dzięki umowie 211 wysokiej jakości artykułów żywnościowych i napojów z UE (tzw. „produkty z oznaczeniami geograficznymi”) może być obecnie sprzedawanych w Japonii pod chronioną nazwą – nie można sprzedawać ich imitacji.

Ponadto UE uzyskała lepszy dostęp do zamówień publicznych w Japonii, stanowiącej jeden z największych rynków zamówień publicznych na świecie. Umowa oferuje również lepsze warunki dla dostawców usług, większą mobilność dla pracowników przedsiębiorstw oraz ramy umożliwiające wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych.

UE i Japonia uzgodniły ustanowienie ambitnych norm w zakresie zrównoważonego rozwoju, a tekst umowy zawiera po raz pierwszy konkretne zobowiązanie do realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża.