Rolnictwo na Saharze

Rok 2015 jest szczególny dla współpracy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania współpracą rozwojową większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W ramach obchodów ERR prezentujemy „historie tygodnia” prezentujące postacie z całego świata, które zyskały wsparcie dzięki europejskim działaniom.

Historie prezentowane w październiku poświęcone są bezpieczeństwu żywności.

Amadou Ousmane, dla znajomych Belko, ma 54 lata. Stoi obok grządki z pomidorami i planuje kolejne działania. Kiedy jako mały chłopiec przyglądał się, jak rodzice uprawiają ziemię i pomagał im zbierać pomidory, nie przypuszczał, że któregoś dnia stanie na czele krajowej sieci współpracy i dialogu między organizacjami producentów – CDD-G9. Właśnie zakończył kolejne spotkanie, którego celem było przygotowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy ramowej dotyczącej polityki rolnej, która będzie mieć zasadniczy wpływ na przyszłość rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w Nigrze.

 

Belko urodził się i wychował w stolicy Nigru – Niamey – i przez całe dzieciństwo pomagał rodzicom na farmie. Wkrótce zaczął uprawiać proso, fasolnika chińskiego, sezam i ryż, które są w Nigrze bardzo popularnymi uprawami, oraz warzywa. Rozpoczął również hodowlę bydła i drobiu. Obecnie nadal uprawia ziemię w stołecznym Niamey, jak również w regionie leżącym pomiędzy miastami Guélado i Say.

W Nigrze, gdzie 80 proc. ludności mieszka na obszarach wiejskich, rolnictwo to rodzinny biznes. Belko wyróżnia się na tle pozostałych rolników swoją aktywnością w organizacjach producentów, zaangażowaniem na rzecz rolnictwa rodzinnego i gotowością do działania w charakterze przedstawiciela interesów i potrzeb społeczności wiejskich.

Dzięki temu, że w latach 1985-1986 Ousmane został członkiem spółdzielni warzywniczej w Nogaré, wiele się nauczył i zwiększył produktywność swojego gospodarstwa. To doświadczenie uświadomiło mu, jakie korzyści mogą przynieść drobnym rolnikom wspólne działania, i oswoiło go z tematyką rozwoju rolnictwa, walki z ubóstwem oraz polityki bezpieczeństwa żywności.

Idąc za głosem swoich przekonań, Belko wspinał się na kolejne szczeble struktur ruchu spółdzielczego w Nigrze i w 2008 r. został przewodniczącym Rady ds. działalności i solidarności rolników w Nigrze (CASPANI). Dzięki tej funkcji mógł aktywnie zajmować się tematyką, która jest mu najbliższa, czyli umożliwianiem organizacjom producentów kolektywnego udziału w kształtowaniu i wdrażaniu polityki rolnej i przepisów prawa rolnego. Trzeba powiedzieć, że społeczność producentów rolnych w Nigrze jest dość podzielona i charakteryzuje się brakiem jedności i koordynacji. Ponadto kobiety, które stanowią znaczącą część członków organizacji, są nadal w znacznym stopniu niedostatecznie reprezentowane w procesach decyzyjnych i na stanowiskach kierowniczych.

W ostatnich latach Niger i inne kraje rozwijające się zrozumiały, że nie ma szans na stworzenie bardziej zrównoważonej polityki rolnej, jeśli małe gospodarstwa rodzinne nie będą miały możliwości wyrażania swoich obaw i uczestniczenia w procesie kształtowania polityki i przepisów oraz  programów, które mają wpływ na ich działalność.

 

Współpraca z FAO i UE

W marcu 2013 r. Ousmane zetknął się z przedstawicielami Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), gdy ci dwaj partnerzy zorganizowali spotkanie z organizacjami producentów, aby wesprzeć ich w dialogu z rządem krajowym.

Określili oni najodpowiedniejsze sposoby zwiększenia udziału organizacji producentów, zwłaszcza w realizacji krajowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa i obszarów wiejskich. Belko i pozostali liderzy mieli możliwość przedstawienia stanowiska sieci CDD-G9. Powstała wówczas wspólna platforma na rzecz dialogu i współpracy drobnych rolników i gospodarstw rodzinnych, która rozpoczęła współpracę z UE, FAO i innymi partnerami.

Po tym przełomowym wydarzeniu i po ponad roku uzyskiwania wsparcia ze strony UE i FAO, organizacja, której przewodniczy Belko, wzmocniła swoją pozycję. Współpracuje z innymi organizacjami, opracowuje propozycje i wpływa na kształtowanie i wdrażanie krajowej polityki i aktów prawnych, które będą miały wpływ na tysiące drobnych producentów, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo żywnościowe – w całym kraju.

Dzięki pomocy UE i FAO sieć organizacji spółdzielczych nie tylko pomaga rolnikom w wyrażaniu ich opinii na szczeblu krajowym, lecz również zapewnia im dostęp do informacji, dzięki którym mogą budować swoją pozycję.  Udział kobiet w sieci CDD-G9 i ich obecność na stanowiskach kierowniczych także ulega poprawie. Szefową regionalnej izby rolniczej w Maradi jest Tchima Ibrahim, która jest również skarbnikiem związku kobiet-producentów rolnych.

Patrząc na Belko, można wyobrazić sobie młodego rolnika, któremu w krótkim czasie udało się stworzyć siatkę organizacji, a następnie, dzięki swojemu zaangażowaniu i aktywności, – silną i spójną platformę, która dba o interesy kolejnych pokoleń niezależnych rolników, aby zapewnić im środki do życia oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

 

Udział rolników w procesie stanowienia prawa.

  • Niger jest ubogim krajem rozwijającym się, z deficytem żywnościowym. Leży na Saharze, nie ma dostępu do morza i ma ponad 16 mln mieszkańców.
  • 80 proc. ludności Nigru mieszka na obszarach wiejskich.
  • 2,5 mln osób w Nigrze nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb żywieniowych.
  • W Nigrze kobiety stanowią 60 proc. członków wszystkich organizacji producentów, ale w podejmowaniu decyzji uczestniczy niecałe 20 proc.
  • Organizacje producentów odgrywają kluczową rolę w walce z ubóstwem i dążeniem do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego.