Roboty zastąpią inspektorów

Obecnie, aby nie narażać inspektorów na niebezpieczeństwo, rafinerie ropy, gazu i petrochemiczne trzeba zamykać na czas kontroli: zbiorniki odciąć od dalej funkcjonujących części zakładu (samo zakręcenie zaworu nie wystarczy), potem dokładnie oczyścić zbiornik z resztek produktów, które mogą uwalniać trujące lub łatwopalne gazy, a w większych zbiornikach wybudować rusztowania, które pozwolą inspektorom dotrzeć do wszystkich wymagających kontroli miejsc. Po kontroli (która może trwać do kilku godzin) trzeba ponownie przygotować zbiornik do eksploatacji.

Jednak być może już wkrótce, dzięki osiągnięciom robotyki, te długie i kosztowne procedury odejdą w zapomnienie. Pracownicy nie będą musieli narażać się na niebezpieczeństwo, firmy zaoszczędzą czas i pieniądze, produkty europejskiego sektora robotyki zdobędą nowe rynki, a w sektorze produkcji i konserwacji robotów powstaną nowe miejsca pracy.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrowąNeelie Kroes stwierdziła: To nie przypadek, że Europa jest liderem w dziedzinie robotyki przemysłowej. Projekt PETROBOT dowodzi, że staramy się przekuwać wyniki badań naukowych na produkty i usługi rynkowe, dzięki czemu przed europejskimi firmami otwierają się nowe rynki, a w Europie powstają nowe miejsca pracy.

W trzyletnim projekcie wezmą udział partnerzy z Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii i Niemiec. Budżet projektu to 6,2 mln euro. UE zasiliła go kwotą 3,7 mln euro.

PETROBOT obejmuje cały łańcuch wartości − od producentów technologii wykorzystywanych w robotyce i do celów inspekcji po firmy przeprowadzające inspekcje oraz użytkowników końcowych. Roboty zostaną przetestowane w instalacjach znajdujących się na terenie zakładów firm należących do konsorcjum. W ramach projektu podejmowane są specjalne działania, które umożliwią społeczności użytkowników jak najlepsze wykorzystanie atutów nowych technologii. Chodzi tu o tworzenie nowych miejsc pracy i zdobywanie nowych rynków. Robotyka może stać się ważnym towarem eksportowym UE, zarówno w przypadku sprzętu, jak i kompleksowych usług inspekcji z zastosowaniem maszyn. Trzeba będzie skonstruować i wyprodukować w dużych ilościach same roboty oraz służące do kontroli narzędzia, które roboty będą przenosić, a także udostępnić same usługi inspekcji przeprowadzane za pośrednictwem robotów. Jeśli ten projekt się powiedzie, będzie to sygnał, że można się zmierzyć z trudniejszymi zadaniami.

Kontekst

Umowę w sprawie projektu PETROBOT podpiszą w obecności pozostałych członków konsorcjum wyżsi rangą przedstawiciele KE i firmy Shell. Odbędzie się to w ośrodku technologicznym Shella w Amsterdamie.

Celem projektu jest opracowanie i walidacja technik kontroli automatycznej stosowanych w przypadku:

1. Kontroli wewnętrznej zbiorników ciśnieniowych, kiedy zbiornik jest w trybie off-line − robot (wąż lub gąsienica) wchodzi do zbiornika przez właz lub otwór wylotowy po wyłączeniu zbiornika (off-line). Następnie robot sprawdza, czy na ścianach zbiornika nie ma żadnych uszkodzeń.

2. Kontroli zbiorników magazynowych, gdy zbiornik jest w eksploatacji − robot wchodzi do zbiornika, a produkt (benzyna lub produkty pośrednie) nadal pozostaje w zbiorniku. Robot sprawdza, czy nie ma uszkodzeń na dnie zbiornika.

Roboty będą kontrolować ściany i dno zbiornika przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Narzędzia te umożliwią wykrycie wszelkich uszkodzeń, ponieważ roboty będą musiały dorównać swoją skutecznością „żywym” inspektorom.

Aby zapewnić integralność elementów instalacji o znaczeniu krytycznym pod względem bezpieczeństwa, konieczne są regularne inspekcje.

Inicjatywa PETROBOT powstała w wyniku programu badawczego realizowanego przez Shell Global Solutions International B.V., należącego do Royal Dutch Shell Plc, przy wsparciu Quasset B.V. − holenderskiego MŚP specjalizującego się w ocenie stanu technicznego do celu nowych technologii.

źródło i więcej informacji: Link