Rezerwa medyczna rescEU już w 6 krajach

Dania, Grecja, Węgry i Szwecja dołączyły do Niemiec i Rumunii jako państwa przechowywujące zapasy sprzętu medycznego w ramach rezerwy rescEU. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 6 państw członkowskich UE tworzy obecnie wspólne europejskie zapasy ratującego życie sprzętu ochronnego i innego niezbędnego sprzętu medycznego.

Sprzęt ten może być rozprowadzany w całej Europie w przypadku nagłego zapotrzebowania – na przykład gdy krajowe systemy opieki zdrowotnej są przeciążone z powodu wysokiej liczby pacjentów zakażonych koronawirusem.

– W obliczu zbliżającej się zimy i rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w całej Europie kluczowe znaczenie ma gromadzenie zapasów niezbędnego sprzętu medycznego. Dzięki przyłączeniu się do systemu rescEU kolejnych państw gotowych do przechowywania zapasów zdecydowanie zwiększamy obroty. Razem będzie nam dużo łatwiej walczyć z pandemią – powiedział komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

W ramach zapasów sprzętu medycznego wysokiej jakości zgromadzono już maski FFP2 i FFP3, fartuchy i rękawice ochronne, a także respiratory.

Jak działa rezerwa medyczna rescEU

Zdolność rescEU może obejmować różne rodzaje sprzętu medycznego, takie jak maski ochronne i respiratory medyczne wykorzystywane w intensywnej terapii. Zgromadzony sprzęt jest stale uzupełniany. Jest on przechowywany przez kilka państw członkowskich, które są odpowiedzialne za jego zakup. Komisja Europejska finansuje 100 proc. kosztów, w tym magazynowanie i transport.

Następnie Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego zarządza dystrybucją sprzętu, aby zapewnić jego wykorzystanie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Dystrybucja odbywa się zgodnie z potrzebami państw wnioskujących o pomoc UE w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Kontekst

Strategiczna zdolność medyczna stanowi część szerzej rozumianej rezerwy rescEU, która obejmuje również inne środki, takie jak sprzęt do gaszenia pożarów z powietrza oraz środki w zakresie ewakuacji medycznej. Rezerwa rescEU jest rozwiązaniem awaryjnym w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, które można zastosować w przypadku wszelkiego rodzaju katastrof i klęsk żywiołowych. W Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności uczestniczą państwa członkowskie UE, Zjednoczone Królestwo (w okresie przejściowym), Islandia, Norwegia, Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra i Turcja.