Rekordowa tabela

Tabela wyników rynku wewnętrznego została po raz pierwszy opublikowana piętnaście lat temu, a jej dzisiejsze wydanie pokazuje, że państwa członkowskie dokonały znaczących postępów.

Średni deficyt wdrażania UE – tj. odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały w terminie przeniesione do prawa krajowego – spadł z 6,3 proc. w 1997 r. do nowego rekordowego poziomu 0,6 proc., czyli poniżej docelowej wartości 1 proc. uzgodnionej przez szefów państw i rządów europejskich w 2007 r., blisko wartości 0,5 proc. zaproponowanej w Akcie o jednolitym rynku w kwietniu 2011 r.

– Cieszę się z tego nowego rekordu osiągniętego przez państw członkowskie i jestem zadowolony z dynamizmu i zdecydowanego zaangażowania, jakim wykazały się przy podejmowaniu działań związanych z egzekwowaniem przepisów w tym obszarze. To najlepszy wynik w historii – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel Barnier.

W tegorocznej edycji tabeli najlepsze wyniki osiągnęły Irlandia, Malta, Estonia i Szwecja, które dokonały wdrożenia największej liczby dyrektyw do swojego prawa krajowego. Państwom członkowskim udało się również zmniejszyć całkowitą liczbę nieprawidłowo wdrożonych dyrektyw (deficyt zgodności spadł jeszcze z 0,7 proc. do 0,6 proc.). Zwiększyła się natomiast liczba dyrektyw, w przypadku których termin wprowadzenia do systemu prawa krajowego upłynął ponad dwa lata temu.

Jeśli chodzi o stosowanie przepisów UE, liczba naruszeń w dalszym ciągu maleje, najprawdopodobniej dzięki wprowadzeniu mechanizmów umożliwiających wczesne rozwiązywanie problemów dotyczących nieprzestrzegania przepisów UE.

W porównaniu z listopadem 2007 r. liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego spadła o 38 proc.

Najwięcej postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczynanych przez Komisję toczy się przeciwko Włochom oraz, w dalszej kolejności, przeciwko Hiszpanii i Grecji. W większości przypadków nadal dotyczą one głównie obszaru podatków i środowiska.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki egzekwowania prawa, najlepsze wyniki osiągają Rumunia, Estonia, Cypr, Republika Czeska i Litwa.

źródło i więcej informacji: Link