Rejestracja bez biurokracji
Każdego roku obywatele i przedsiębiorstwa w UE przemieszczają ok. 3,5 mln pojazdów do innych państw członkowskich i muszą rejestrować je zgodnie z przepisami krajowymi. Jednak zamiast prostych reguł, czego można by oczekiwać po jednolitym rynku XXI w., mają do czynienia z uciążliwą i długotrwałą procedurą administracyjną. Powodem jest mnogość przepisów i sprzeczne wymogi.

Cała procedura zajmuje średnio 5 tygodni, a jej koszt dla obywateli i przedsiębiorstw szacuje się na 400 euro. Problemy te stanowią również znaczną przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów, usług i pracowników, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie.

Dlatego Komisja Europejska podejmuje krok, który ma ograniczyć to obciążenie administracyjne do absolutnego minimum. Wniosek przedstawiony przez wiceprzewodniczącego KE Antonio Tajaniego pozwoli na ogromne uproszczenie procedur administracyjnych i przyniesie co najmniej 1,5 mld euro łącznych oszczędności dla przedsiębiorstw, obywateli i organów rejestracji.

Wniosek jest jasny i dotyczy bardzo konkretnych kwestii. Ponowna rejestracja pojazdów pochodzących z innego państwa UE zostanie ograniczona. Dla przykładu: obywatele pracujący w innym państwie i używający samochodu zarejestrowanego przez pracodawcę nie będą musieli ponownie go rejestrować.

Nastąpi znaczne uproszczenie formalności administracyjnych związanych z ponowną rejestracją w UE samochodów osobowych, vanów, autobusów i ciężarówek, na przykład przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego państwa UE na drugie i przy zakupie używanego samochodu z innego państwa UE. Ponadto zarejestrowanie kradzionego samochodu w innym państwie UE stanie się niemożliwe.

Na znaczne oszczędności mogą liczyć przedsiębiorstwa wynajmu samochodów, które będą mogły w okresach wakacyjnych przemieszczać samochody do innych państw UE bez konieczności ponownej rejestracji. To dobra wiadomość dla turystów – można oczekiwać, że po zatwierdzeniu przedstawionego dziś wniosku ceny wynajmu samochodów spadną.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: Przedstawiając wniosek, Komisja chce maksymalnie ułatwić obywatelom i przedsiębiorstwom transgraniczne przemieszczanie i rejestrowanie samochodów w Unii Europejskiej. Znaczne uproszczenie przepisów dotyczących transgranicznego rejestrowania samochodów i istotne zmniejszenie obciążenia administracyjnego przybliży nas o krok do sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku – naszego motoru wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Inicjatywę KE przedstawił Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa. Jest nie do przyjęcia, aby 20 lat po wejściu w życie rynku wewnętrznego obywatele i przedsiębiorstwa wciąż napotykali tak wiele przeszkód. Nasz wniosek oznacza koniec wielu formalności i długich procedur związanych z rejestracją samochodu. Przyniesie to znaczne oszczędności przedsiębiorstwom wynajmu samochodów. Zyska na tym cała gospodarka, w szczególności branża turystyczna.