Reaktywacja jednolitego rynku
W 2012 r. przypada dwudziesta rocznica utworzenia jednolitego rynku. Wiele udało się osiągnąć. Dla europejskich konsumentów jednolity rynek oznacza większy wybór i niższe ceny. Obywatelom jednolity rynek zapewnia możliwość swobodnego podróżowania, zamieszkania i podjęcia pracy tam, gdzie pragną. Młodym ludziom daje szansę studiowania za granicą – ponad 2,5 milionów studentów skorzystało z tej szansy przez ostatnie 25 lat. Natomiast 23 milionom przedsiębiorstw w UE jednolity rynek zapewnił dostęp do 500 milionów konsumentów i wygenerował inwestycje zagraniczne. Wniosek, potwierdzony licznymi dowodami, jest jasny: silny i zintegrowany jednolity rynek jest motorem wzrostu gospodarczego, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy oraz zapewnia szanse obywatelom Unii, które jeszcze 20 lat temu nie istniały.

Tworzenie jednolitego rynku jest procesem ciągłym i stanowi kluczowy element programu na rzecz europejskiego wzrostu gospodarczego służącego zwalczeniu obecnego kryzysu gospodarczego. Dlatego też Komisja Europejska przyjęła Akt o jednolitym rynku II proponujący dwanaście działań podstawowych w celu ich szybkiego przyjęcia przez instytucje UE. Działania te skupiają się wokół czterech głównych filarów wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zaufania konsumentów; tymi filarami są:

a) zintegrowane sieci,
b) transgraniczna mobilność obywateli i przedsiębiorstw,
c) gospodarka cyfrowa
d) działania w celu wzmocnienia spójności i korzyści dla konsumentów.

Jednolity rynek może zrobić więcej dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich – powiedział Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. – Akt o jednolitym rynku II jest apelem skierowanym do nas, osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki, aby zabrać się do działania, wzmóc wysiłki i osiągnąć rezultaty. Jestem przekonany, że dwanaście podstawowych działań, które dziś przedstawiamy, spotka się z tak pozytywną akceptacją polityczną, jak na to zasługują. Mamy szansę wykorzystać nasz atut, jakim jest jednolity rynek, by uczynić naszą społeczną gospodarkę rynkową konkurencyjną i dynamiczną.

Akt o jednolitym rynku II stanowi kontynuację pierwszego zestawu środków przedstawionych przez Komisję w komunikacie „Akt o jednolitym rynku I” oraz jest nowym etapem w procesie pogłębiania i integracji jednolitego rynku.

Stanowi on ważny element obchodów dwudziestej rocznicy jednolitego rynku UE oraz inicjuje Tydzień Jednolitego Rynku (15-20 października 2012 r.). Organizowana pod hasłem „Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” tygodniowa seria imprez prowadzonych w całej UE będzie stanowiła okazję dla decydentów i obywateli do dyskusji na temat dokonań jednolitego rynku i czekających go wyzwań oraz do zaproponowania nowych pomysłów.