ReadyForEU

Małe i średnie ukraińskie firmy zyskują możliwość wsparcia z Unii Europejskiej. 7,5 mln euro ma wesprzeć projekty, których celem jest integracja MŚP w ramach jednolitego rynku.

Komisja ogłasza dwa zaproszenia do składania wniosków pod wspólnym tytułem „ReadyForEU” o łącznym budżecie 7,5 mln euro. Oba zaproszenia mają pomóc ukraińskim przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom w czerpaniu korzyści z jednolitego rynku. Zaproszenia są finansowane w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku i są następstwem niedawnego porozumienia dotyczącego przystąpienia Ukrainy do programu, podpisanego 2 lutego 2023 r. przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala.

Pierwsze z zaproszeń, „Business Bridge”, którego budżet wynosi 4,5 mln euro, zapewni wsparcie finansowe dotkniętym wojną ukraińskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w formie bonów na dostęp do usług i udział w targach handlowych w UE. Projektem zarządzać będą organizacje wspierające przedsiębiorstwa, takie jak Europejska Sieć Przedsiębiorczości, europejska sieć klastrów i inne organizacje.

Celem zaproszenia jest utworzenie konsorcjum organizacji biznesowych, które wyłoni do 1500 ukraińskich MŚP ukierunkowanych na wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój, które skorzystają z bezpośredniego wsparcia w wysokości do 2500 euro. To bezpośrednie wsparcie pokryje koszty ukraińskich MŚP, które będą ponoszone na usługi wspierające przedsiębiorstwa, takie jak: badania rynku w celu zidentyfikowania partnerów europejskich; doradztwo prawne, organizacyjne lub finansowe związane z założeniem nowej spółki lub dostosowaniem istniejącej spółki; pomoc w uczestniczeniu w targach handlowych w UE lub w podróżowaniu na targi w UE; oraz doradztwo prawne w zakresie praw własności intelektualnej.

Zaproszenie „Business Bridge” przyniesie korzyści nie tylko zainteresowanym przedsiębiorstwom, ale może również zapewnić alternatywne rynki przedsiębiorstwom z UE dotkniętym utratą rynków rosyjskich i białoruskich oraz pomóc w odbudowie Ukrainy.

Drugie z zaproszeń, „Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców – Ukraina”, dysponujące budżetem w wysokości 3 mln euro, umożliwi nowym ukraińskim przedsiębiorcom zdobycie doświadczenia zawodowego w innych krajach europejskich. Projekt ten będzie realizowany w ramach już ustanowionego programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, który zaoferował ponad 22 tys. przedsiębiorców z całej Europy możliwość dzielenia się wiedzą fachową w zakresie przedsiębiorczości. W 2022 r. w ramach ustanowionego programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców odnotowano największą liczbę ukraińskich przedsiębiorców ubiegających się o udział (154) i uczestniczących w programie (79).

W zaproszeniu zostaną wybrane organizacje w Ukrainie i UE, które zatrudnią do 430 nowych ukraińskich przedsiębiorców i skontaktują ich z przedsiębiorcami przyjmującymi w UE. Następnie zapewnią tym przedsiębiorcom wsparcie finansowe i dofinansują ich koszty życia i podróży.

Europa jest zdecydowana wspierać udaną integrację Ukrainy w ramach jednolitego rynku. Dzięki dzisiejszemu zaproszeniu do składania wniosków oferujemy wymierne wsparcie finansowe małym ukraińskim przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom w celu budowania nowych partnerstw z innymi przedsiębiorstwami europejskimi i rozszerzania działalności na UE. Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego – 28/02/2023

Kolejne kroki

Zaproszenia do składania wniosków są otwarte od dnia 28 lutego 2023 r., a ukraińskie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Kontekst

Program na rzecz jednolitego rynku jest nowoczesny, prosty i elastyczny. Łączy on w ramach jednego spójnego programu różnorodne działania, które były wcześniej finansowane oddzielnie. Ma on pomóc jednolitemu rynkowi w pełni wykorzystać jego potencjał i zapewnić Europie odbudowę po pandemii COVID-19. Dysponując kwotą 4,2 mld euro w latach 2021–2027, stanowi on zintegrowany pakiet mający na celu wsparcie i wzmocnienie zarządzania jednolitym rynkiem. Ponadto program będzie wspierać lepsze egzekwowanie prawa Unii i promować konkurencyjność MŚP, w tym za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczościklastrów i programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców.

Od czasu jego uruchomienia w 2009 r. w programie „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców wzięło udział ponad 22 tys. przedsiębiorców. Ukraina jest od kilku lat krajem uczestniczącym w programie, a pomimo wojny program ten udało się kontynuować.