Przywróćmy Europie przemysł
Europa musi odwrócić spadek znaczenia przemysłu w XXI w., aby zapewnić trwały wzrost, stworzyć wartościowe miejsca pracy i sprostać wyzwaniom społecznym, z którymi się mierzymy. Podjęte niezwłocznie działania powinny przyczynić się do odwrócenia aktualnej tendencji spadkowej z obecnego poziomu 15,6 proc. udziału przemysłu w PKB Unii Europejskiej do 20 proc. w roku 2020. Dlatego Komisja proponuje zestaw priorytetowych działań, które mają pobudzić inwestycje w nowoczesne technologie, a także poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostęp do rynków i finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), i zagwarantować zgodność kwalifikacji z potrzebami przemysłu.

Przemysł europejski jest dobrze przygotowany do odegrania tej roli: Europa jest światowym liderem w wielu sektorach o strategicznym znaczeniu, takich jak przemysł samochodowy i lotniczy, inżynieria oraz przemysł kosmiczny, chemiczny i farmaceutyczny. Udział przemysłu w europejskim eksporcie wciąż wynosi cztery piąte; także 80 proc. inwestycji sektora prywatnego w badania i rozwój ma swoje źródło w przemyśle. Gdy powróci zaufanie i pojawią się nowe inwestycje, europejski przemysł może stać się wydajniejszy i ponownie wkroczyć na ścieżkę wzrostu. Jest to główne przesłanie komunikatu, przedłożonego dziś w Brukseli przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonia Tajaniego. Działania zaproponowane w komunikacie powinny się też przyczynić do zmniejszenia różnic w poziomie konkurencyjności między państwami członkowskimi i regionami Unii Europejskiej.

Nie możemy nadal pozwalać, by nasz przemysł opuszczał Europę.Nasze dane są jednoznaczne: europejski przemysł może być źródłem wzrostu i tworzyć miejsca pracy.Dziś przedstawiliśmy warunki zrównoważonego przemysłu przyszłości w Europie, aby rozwijać potrzebne inwestycje w dziedzinie nowoczesnych technologii oraz odbudować klimat zaufania i przedsiębiorczości. Dzięki współpracy i odbudowie zaufania możemy sprowadzić przemysł z powrotem do Europy – powiedział Antonio Tajani.