Przyjazne miasta Europy

W dniach 19 i 20 września w ramach kampanii Świat, jaki lubisz unijni urbaniści spotkają się w Kopenhadze, aby pokazać jak w praktyce działają wybrane rozwiązania ekologiczne.

We współpracy z Duńskim Centrum Architektury i Konfederacją Duńskiego Przemysłu (DI Energy), partnerem kampanii, uczestnicy wizyty studyjnej Miasto, jakie lubimy zapoznają się z szeregiem niskowęglowych realizacji, takich jak: innowacyjna spalarnia śmieci, ekologiczny teatr, energooszczędne biurowce i budynki mieszkalne oraz dzielnicowa centrala klimatyzacyjna.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, powiedziała: –Ponieważ coraz więcej mieszkańców Europy osiedla się w miastach, potrzebujemy zintegrowanych rozwiązań, które umożliwią im życie w odpowiednich warunkach i pomogą obniżyć emisję CO2, ograniczą zanieczyszczenie powietrza, zmniejszą ruch uliczny itp. Wiele takich rozwiązań jest już stosowanych i właśnie Kopenhaga może się pochwalić wieloma z nich – mam nadzieję, że to zainspiruje inne miasta. W ramach kampanii Świat, jaki lubisz planiści miejscy z całej Europy wymieniają się dobrymi praktykami i dostosowują je do warunków lokalnych.

W wizycie studyjnej wzięli udział główni urbaniści i dyrektorzy techniczni z wybranych miast europejskich oraz decydenci i przedstawiciele sektora prywatnego.

Kontekst

W zeszłym roku Kopenhaga zdobyła tytuł Zielonej Stolicy Europy 2014, przyznawany przez Komisję Europejską. Stolica Danii, która planuje stać się miastem bez emisyjnym do 2025 r., plasuje się w czołówce miast stosujących zrównoważone rozwiązania.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzą również następujące miejsca:

-Centrum Zasobów Amager (ARC) – spalarnię śmieci zaopatrującą miasto w elektryczność i ciepło, na dachu której urządzono stok narciarski;
-scenę Teatru Królewskiego, w budynku której zainstalowano innowacyjny system oszczędzania energii i mechanism podwyższania, zabezpieczający przed podnoszeniem się poziomu morza:
-nagrodzony w konkursie architektonicznym budynek 8 House, łączący funkcje biurowe i mieszkalne w jednym dużym kompleksie, zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa;
-projekt Vildrose będący przykładem zrównoważonego mieszkalnictwa dostępnego finansowo;
-neutralny energetycznie budynek biurowy Ramboll.

Więcej informacji: http://world-you-like.europa.eu/en/events/a-city-we-like/

Kampania Świat, jaki lubisz

Wizytę studyjną Miasto, jakie lubimy zorganizowano w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii komunikacyjnej Świat, jaki lubisz, klimat, który Ci odpowiada dotyczącej praktycznych rozwiązań w zakresie zmiany klimatu. W kampanii rozpoczętej w październiku 2012 r. uczestniczy 190 organizacji partnerskich z całej UE, ponad 40 tys. osób obserwuje ją na Facebooku i w innych mediach społecznych. Do tej pory w jej ramach zorganizowano wydarzenia w dziewięciu krajach, a media europejskie poświęcają jej wiele uwagi. Celem kampanii jest wymiana doświadczeń umożliwiających prowadzenie skuteczniejszych działań w dziedzinie klimatu w Europie, a jej uczestnicy mogą pochwalić się sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi we wszystkich 27 państwach członkowskich. Do konkursu Świat, jaki lubisz przedstawiono kolejne 269 zgłoszeń. Lista laureatów konkursu na najlepsze rozwiązania w dziedzinie ochrony klimatu w Europie zostanie ogłoszona w październiku i listopadzie 2013 r.

źródło i więcej informacji: Link